RØDT NIVÅ OG OPPSTART UKE 1 OG 2

Rød nivå.png

Det røde nivået, som regjeringen innførte i videregående skole innebærer strengere smitteverntiltak og krever større fysisk avstand mellom elever og ansatte på skolen. Rødt nivå betyr ikke at skolen er stengt ned, men at vi ikke kan ha alle elevene på skolen samtidig.

Rødt nivå skal være gjeldende fram til medio januar. Undervisningen vil måtte bli en kombinasjon av digital opplæring og opplæring på skolen i denne perioden.

Elevene bes sjekke Canvas slik at de vet hvilken gruppe de tilhører.

Uke 1 

3.  januar

4. januar

5. januar

6. januar

7.  januar

 

 Elevfri

Gruppe 1 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Gruppe 2 

Uke 2 

10. januar

11. januar

12. januar

13. januar

14. januar

 

Gruppe 2 

Gruppe 2 

Gruppe 2 

Gruppe 1 

Gruppe 1 

 

Informasjonsbrev til elever og foresatte

Se Veileder om smittevern for videregående skole