Informasjon knyttet til koronasituasjonen

Gult nivå.jpg

Skolen følger GULT nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndighetene beslutter noe annet.

Det er helsemyndighetene v/kommunehelsetjenesten som vurderer smittesituasjonen ved den enkelte skole. Vi er godt forberedt om nivået skulle endres fra GULT til RØDT.

For GULT nivå gjelder følgende:

 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet og faste samarbeidspartnere.
 • Forsterket renhold.
 • Alle vasker sin pult før de setter seg.
 • Unngå trengsel, hold minst én meters avstand.
 • Antallet sitteplasser i kantina vil være begrenset.
 • For å unngå trengsel i kantina holdes klasserom åpne.
 • Det anmodes om å ikke sitte flere ved et et bord enn hva merking tilsier.
 • For å unngå trengsel i fellesarealene/trapper følg skilting.
 • I kantina gjelder egne regler som elever og ansatte skal følge.
 • Deling av utstyr (skrivesaker, bøker, telefon, etc.) må begrenses. Dersom utstyr likevel må deles skal det rengjøres etter bruk.
 • Kroppsøving: Utstyr i forbindelse med kroppsøvingsaktivitet skal rengjøres etter bruk. Etter siste time oppfores elevene til å dusje hjemme.
 • Kollektivtransport bør begrenses. Vi oppfordrer til å gå/sykle til skolen.