Smittevern

Gult nivå.jpg

Skolen følger GULT nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndighetene beslutter at det skal være RØDT nivå. Dette kan endre seg raskt.

Det er helsemyndighetene v/kommunehelsetjenesten som beslutter om den enkelte skole skal være på RØDT nivå. Dette henger sammen med smittesituasjonen lokalt. Det er imidlertid viktig at alle elever forbereder seg på RØDT nivå. Vi er godt forberedt om nivået skulle endres fra GULT til RØDT.

For GULT nivå gjelder følgende:

 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet og faste samarbeidspartnere.
 • Forsterket renhold.
 • Alle vasker sin pult før de setter seg.
 • Unngå trengsel, hold minst én meters avstand.
 • Antallet sitteplasser i kantina vil være begrenset.
 • For å unngå trengsel i kantina holdes klasserom åpne.
 • Det anmodes om å ikke sitte flere ved et et bord enn hva merking tilsier.
 • For å unngå trengsel i fellesarealene/trapper følg skilting.
 • I kantina gjelder egne regler som elever og ansatte skal følge.
 • Deling av utstyr (skrivesaker, bøker, telefon, etc.) må begrenses. Dersom utstyr likevel må deles skal det rengjøres etter bruk.
 • Kroppsøving: Utstyr i forbindelse med kroppsøvingsaktivitet skal rengjøres etter bruk. Etter siste time oppfores elevene til å dusje hjemme.
 • Kollektivtransport bør begrenses. Vi oppfordrer til å gå/sykle til skolen.

 

Pressemelding fra fylkeskommunen kan du lese her >>