Hold avstand - Hold ut

Til russen.jpg

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Skolen følger GULT nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndighetene beslutter noe annet. Det er helsemyndighetene v/kommunehelsetjenesten som vurderer smittesituasjonen ved den enkelte skole. Vi er godt forberedt om nivået skulle endres fra GULT til RØDT.

For GULT nivå gjelder følgende:

 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet og faste samarbeidspartnere.
 • Forsterket renhold.
 • Alle vasker sin pult før de setter seg.
 • Unngå trengsel, hold minst én meters avstand.
 • Antallet sitteplasser i kantina vil være begrenset.
 • For å unngå trengsel i kantina holdes klasserom åpne.
 • Det anmodes om å ikke sitte flere ved et et bord enn hva merking tilsier.
 • For å unngå trengsel i fellesarealene/trapper følg skilting.
 • I kantina gjelder egne regler som elever og ansatte skal følge.
 • Deling av utstyr (skrivesaker, bøker, telefon, etc.) må begrenses. Dersom utstyr likevel må deles skal det rengjøres etter bruk.
 • Kroppsøving: Utstyr i forbindelse med kroppsøvingsaktivitet skal rengjøres etter bruk. Etter siste time oppfores elevene til å dusje hjemme.
 • Kollektivtransport bør begrenses. Vi oppfordrer til å gå/sykle til skolen.

 

De viktigste tiltakene gjelder fremdeles: 

 

Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.

 

 

God hygiene. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

 

 

Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte. 

 

 

Russefeiring! 

 

Vi oppfordrer russen på det sterkeste om å følge både nasjonale og lokale smittevernregler. Slik situasjonen er nå fraråder vi russen å organisere russearrangementer med mange mennesker til stede. Selv om det er fristende å finne på noe sosialt er det viktig at vi alle bidrar til å hindre spredning av koronasmitten. 

 

Ellers ber vi alle om å følge med på rådene fra Folkehelseinstituttet på nettsiden www.fhi.no.