Unntak fra fraværsreglene

Forlenges ut september.jpg

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september 2021. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram egenmelding med bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever skriver egenmelding selv.

Med egenmelding menes innlevering av skjema eller registrering i Everyday. Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

 

  • Er du syk skal du ikke møte på skolen. FHI anbefaler at alle med nyoppståtte symptomer bør testes. 

 

  • Er du frisk nok til å jobbe med oppgaver hjemmefra, gir du faglærerne dine beskjed om dette før timene starter. 

 

  • Er du for syk til å jobbe med skolearbeid skal du levere egenmelding til kontaktlærer. Er du under 18 år skal dine foreldre levere egenmelding. 

 

  • Dersom du leverer egenmelding føres ikke fraværet på vitnemålet. 

 

  • Skolen legger ikke opp til digital undervisning for enkeltelever som har luftveissymptomer eller venter på koronatest/prøvesvar, men eleven må følge med på Canvas og gjøre de oppgavene som det er mulig å jobbe med.

 

  • Dersom undervisningsgrupper/klasser blir satt i testkarantene vil lærer gjennomføre digital opplæring for hele gruppen/klassen.

 

 

Får du påvist korona skal du gi skolen beskjed om dette så fort som mulig slik at vi kan starte med smittesporing. Gi beskjed direkte til rektor.

Rektor Hilde Hov,