UTLEVERING AV JODTABLETTER

JODTABLETTER.png

Informasjon om jodtabletter fra kommuneoverlegen og utlevering av jodtabletter i videregående skoler i Trondheim.

Jodtabletter er et aktuelt beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. De skal imidlertid bare tas etter råd fra myndighetene. Ved et atomuhell har sentrale helsemyndigheter bedt kommunene om å sikre at spesielt barn og unge under 18 år får tilgang til tabletter dersom de oppholder seg i barnehage eller skole på dagtid. Dersom barnet/ungdommen er hjemme og foreldre/foresatte ikke har tabletter tilgjengelig vil jodtabletter gjøres tilgjengelig på skolen. Alle videregående skoler i Trondheim har nå et lager av jodtabletter i beredskap for alle sine elever. Alle oppfordres tillegg til å anskaffe jodtabletter til å ha hjemme. Disse kan kjøpes på apoteket.

Utdeling på skolen

Skolen vil få beskjed fra helsemyndighet før utdeling iverksettes. 

Utdeling utenom skoletid

Ved en atomhendelse utenfor skolens åpningstid skal foreldre/foresatte som ikke har jodtabletter hjemme få tilbud om utlevering av jodtabletter til sine barn på skolen.

 

Les mer på nettsiden til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.