Har du krav på gratis skoleskyss?

skolebuss.png

Om du bor mer enn 6 km fra Ytre Namdal videregående skole, da har du krav på gratis skoleskyss. Innen utgangen av august må du ha søkt om fri skoleskyss via Digital Skoleskyssportal

Sist oppdatert 21.08.2018