Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten er en tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Dette er ungdom som:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har mistet opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring og arbeid.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

er Ytre Namdal videregående skoles koordinator for Oppfølgingstjenesten.

Mobil: 995 36 031

 Elevtjenesten framside

Sist oppdatert 26.08.2022