Karriereveileder


74 17 93 64 
900 10 812


Brita arbeider som karriereveileder og er en del av skolens elevtjeneste. Hun bistår med veiledning og råd innen:

  • yrkesorientering og videreutdanning
  • søknader til videregående utdanning, høyskoler m.m.
  • stipend- og lånesøknader til Statens Lånekasse

Brita har kontor i 1. etg. bygg B (skiltet: Elevtjenesten)

Elevtjenesten framside

Sist oppdatert 18.08.2021