Spesialpedagogisk koordinator

Bilde av Mariann Oddvik

Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 48 89 
971 99 696

Spesialpedagogisk koordinator har blant annet følgende oppgaver:

  • legge til rette for elever som har behov for spesielt tilrettelagt opplæring og elever som underveis i skolegangen har behov for støtte og hjelp
  • koordinerer spesialundervisningen på skolen
  • bistår i søkeprosesser for elever med behov for tilrettelagt opplæring
  • er skolens kontaktperson til PPT
  • sikrer overgangen for elever til annen skole
  • samarbeider tett med lærere, rådgivere, helsesykepleier og eksterne samarbeidspartnere som PPT, barnevern og NAV

Elevtjenesten framside

Mariann har kontor sammen med elevtjenesten i B-fløya.
Hun kan bistå med henvisning for kartlegging og utredning av fagvansker eller ulike vansker som ADHD, Asperger, Tourettes og lignende.

Sist oppdatert 13.02.2023