Spesialpedagogisk koordinator

Spesialpedagogisk koordinator har blant annet følgende oppgaver:

  • legge til rette for elever som har behov for spesielt tilrettelagt opplæring og elever som underveis i skolegangen har behov for støtte og hjelp
  • koordinerer spesialundervisningen på skolen
  • bistår i søkeprosesser for elever med behov for tilrettelagt opplæring
  • er skolens kontaktperson til PPT
  • sikrer overgangen for elever til annen skole
  • samarbeider tett med lærere, rådgivere, helsesykepleier og eksterne samarbeidspartnere som PPT, barnevern og NAV

Elevtjenesten framside

Sist oppdatert 02.12.2019