Spesialpedagogisk koordinator

Bilde av Ida-Mari Nordahl


74 17 93 87 
971 67 616


Ida-Mari arbeider som spesialpedagogisk koordinator og er en del av skolens elevtjeneste.

 

 

 

En spesialpedagogisk koordinator har blant annet følgende oppgaver:

  • legge til rette for elever som har behov for spesielt tilrettelagt opplæring og elever som underveis i skolegangen har behov for støtte og hjelp
  • koordinerer spesialundervisningen på skolen
  • bistår i søkeprosesser for elever med behov for tilrettelagt opplæring
  • er skolens kontaktperson til PPT
  • sikrer overgangen for elever til annen skole
  • samarbeider tett med lærere, rådgivere, helsesykepleier og eksterne samarbeidspartnere som PPT, barnevern og NAV

Ida har kontor i 1. etg. bygg B (skiltet: Elevtjenesten)

Elevtjenesten framside

Sist oppdatert 16.10.2018