Breddeidrett - Friluftsliv

Topptur på ski i strålende vintersol
Topptur på ski i strålende vintersol. Foto: Kenneth Myhre.

Friluftsliv fenger stadig flere ungdommer. Idrettsfag ved Grong vgs. lanserer nå et nytt tilbud, med fokus på friluftsliv og aktiviteter ute i naturen.

Grong videregående skole lanserer fra og med skoleåret 2019-2020 en ny valgmulighet for elever ved idrettsfag og studiespesialisering. Tilbudet har fått navnet "Breddeidrett - friluftsliv", og gir elever som ønsker en faglig fordypning i friluftsliv og utendørsaktiviteter muligheten til å få det gjennom skolegangen sin ved Grong vgs.

"Dette tilbudet kommer som en følge av både opplevd etterspørsel og generelle trender i samfunnet, der friluftsliv og fysisk aktivitet i naturen fenger stadig flere. Tilbudet kommer som et tillegg til det eksisterende fagtilbudet i breddeidrett, som har større fokus på ballspill og hallaktiviteter" forteller lærer og seksjonsleder ved idrettsfag, Vegard Løvmo.

Tilbudet vil kombinere et tradisjonelt og et moderne friluftsliv, og inneholde elementer som blant annet jakt og fiske, fotturer, terrengsykling, toppturer og løssnøkjøring på ski, klatring og mere til. For elevene som velger denne retningen er det for skoleåret 2019/20 satt av 2 av 6 uketimer i faget breddeidrett til fordypning i friluftsaktiviteter. Disse timene vil bli gjennomført som komprimert undervisning i form av halvdager, heldager og overnattingsturer. Elevene som velger denne retningen vil derfor få to åpne timer i timeplanene sine de ukene det ikke er undervisning i friluftsaktiviteter. De resterende 4 timene i faget breddeidrett vil bli felles for alle elever som velger faget breddeidrett, og vil bestå av en kombinasjon av generell basistrening og andre fellesaktiviteter både innendørs og utendørs.

"På breddeidrett med fordypning i friluftsliv vil du som elev tilegne deg både ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for å drive med ulike friluftslivsaktiviteter på en trygg og effektiv måte" forteller lærer Kenneth Myhre. "Øktene ute i friluft vil selvsagt være veldig viktige i så måte, men vi bruker også kunnskaper på tvers av fag, og for elever ved idrettsfag vil fag som treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse også kunne knyttes til elevens interesser innenfor friluftsaktiviteter", sier Myhre.

"Grong videregående skole ligger midt i et eldorado for friluftsliv og utendørsaktiviteter. Vi på idrettsfag gleder oss til å ta i bruk disse ressursene i enda større grad enn tidligere, og håper på god oppslutning av søkere til det nye tilbudet" 
avslutter Vegard Løvmo.

Elever som ønsker å velge denne retningen søker seg inn til Grong videregående skole – idrettsfag, breddeidrett, og velger ønsket retning innenfor breddeidrettstilbudet ved skolestart. Elever som går studiespesialisering kan dessuten velge «Breddeidrett - friluftsliv» fra og med Vg2. 

For mer generell informasjon om programområdene studiespesialisering og idrettsfag her ved Grong videregående skole, se her:

Studiespesialisering

Idrettsfag

Har du spørsmål om tilbudet? Ta kontakt her:

Sist oppdatert 08.07.2021