Helse- og oppvekstfag

Se videoen laget for helse- og oppvekstfag!

Velkommen hit!

Vi på helse- og oppvekstfag ved Grong videregående skole ønsker å gi deg to flotte år på skolen, og forberede deg godt til ei læretid som kommer etterpå. På andreåret har du to valg hos oss: barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag. I programfagene vil du tilegne deg god sosial og faglig kompetanse gjennom mye praksis både her på skolen og ute i for eksempel barnehage, skolefritidsordning eller sykeheim. Hos oss kjenner elever og lærere hverandre godt, noe som gir trygghet og tett individuell oppfølging gjennom året.

Denne gjengen tar godt imot deg

Bilde av Jorunn Magny Dahl Flasnes, Edel Kjøglum, Ingunn Sagmo, Helena Gaundal, Hellen Mari Polle, Guri Seierstad Amdal, Helen Kjøglum. Foto: Jonar Hanssen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Omsorg gjennom livsglede og duften av pepperkaker. Foto: Tone Dahl.

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Vi jobber med at alle skal kjenne seg inkludert, og at skolen er en trygg arena for læring. Vi gir deg teorikunnskap som danner grunnlaget for at du kan utøve faget på en profesjonell måte. Du skal lære å lede og veilede andre, og arbeider med det gjennom hele skoleåret. Gjennom Livsglede bidrar vi i hverdagen til eldre, barn, unge og voksne. Eleven får øve seg på leik, pleie, omsorg og gi andre gode opplevelser. I løpet av skoleåret skal du velge hva du ønsker å fordype deg i på vg2. Vi gir deg muligheten til å bli kjent med de valgene du har, gjennom yrkesveiledning i programfagene. Helse- og oppvekst er en fin blanding av diskusjon, teori og praksis. Klikk her for å se læreplan.

 • Andre år

  Barne- og ungdomsarbeiderfaget i aksjon sammen med SFO fra Grong barne- og ungdomsskole. Foto: Ingunn Sagmo.

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Barne- og ungdomsarbeideren jobber på alle arenaer der barn og ungdom er. Vi gjennomfører noe av undervisningen på tvers av klassene i helse- og oppvekstfag, med felles tema for alle klassene. I løpet av skoleåret er elevene ute i praksis i 8 uker, hovedsakelig i barnehage og skole. Vi samarbeider også med SFO ved Grong barne- og ungdomsskole, noe som gir elevene gode muligheter for å skaffe seg praksiserfaringer gjennom hele skoleåret. Klikk her for å se læreplan.

  Prosedyretrening. Foto: Hanne Klæboe Mellingen.

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Vi tilbyr et godt læringsmiljø med tett oppfølging, som skaper trygg og solid faglig utvikling. Å være et godt medmenneske og kunne yte profesjonell omsorg og pleie til mennesker i alle aldre og livssituasjoner, både i selvstendig arbeid og i tverrfaglig samarbeid, er sentralt hos oss. Vi gjennomfører noe av undervisningen på tvers av klassene på helse og oppvekst, med felles tema for alle klassene. Vi er med i stiftelsen «Livsglede for eldre», og gjennomfører aktiviteter gjennom året. Det nære samarbeidet med kommunene rundt oss gir gode praksismuligheter, og ved Nord universitet får vi innsyn og prøver ut simuleringsutstyr. Klikk her for å se læreplan.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?