Yrkesfag med toppidrett

Yrkesfag med toppidrett

Grong videregående skole kan tilby elever på yrkesfaglig utdanningsprogram minimum fire undervisningstimer ukentlig i programfagene Toppidrett 1 og Toppidrett 2 i skoleåret 2022/2023. Dette gjelder elever som går vg1 og vg2 elektrofag, byggfag og helse- og oppvekstfag.

Er du interessert i å kombinere yrkesfaget du har valgt med toppidrett sender du svarslipp til skolen innen en uke etter inntak. For å kunne delta på dette tilbudet må du være medlem i en klubb, og du må konkurrere i idretten din. Det gjøres individuelle vurderinger før opptak. Du fyller inn navn, yrkesfaglig programområde og idrett/klubb, så vil skolen forsøke å imøtekomme ditt ønske.

Svarslippen og litt mer informasjon om tilbudet finner du her:

svarslipp2022.pdf

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?