Samisk

Samisk
Samiske elever og lærere på tur. Foto: Maja Kristine Jåma.

Grong videregående skole har sammen med Røros videregående skole ansvaret for koordinering av samisk opplæring i Trøndelag fylke, på videregående skolenivå. Her i Grong har vi ansvaret for den nordlige delen av fylket, som tilsvarer gamle Nord-Trøndelag.

Ved Grong videregående skole blir det gitt opplæring i sørsamisk. I tillegg gir vi opplæring i sørsamisk til andre videregåendeskoler i fylket via fjernundervisning. Elever som ønsker lule- eller nordsamisk, får også dette gjennom fjernundervisning.

Ta kontak

Bernt Fridtjof Mølnvik
Assisterende rektor
74 17 54 57 93 42 74 60
Sist oppdatert 08.07.2021