Samisk

Samisk
Samiske elever og lærere på tur. Foto: Maja Kristine Jåma.

Grong videregående skole har sammen med Røros videregående skole ansvaret for koordinering av samisk opplæring i Trøndelag fylke, på videregående skolenivå. Her i Grong har vi ansvaret for den nordlige delen av fylket, som tilsvarer gamle Nord-Trøndelag.

Ved Grong videregående skole blir det gitt opplæring i sørsamisk. I tillegg gir vi opplæring i sørsamisk til andre videregåendeskoler i fylket via fjernundervisning. Elever som ønsker lule- eller nordsamisk, får også dette gjennom fjernundervisning.

Disse to tar godt imot deg

Foto: Ann Hege Mjøsund

Ta kontak

Liv Karin Joma
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 55 06 99 36 31 95
Anne Birgitte Steinsli Sklet
Rektor
74 17 54 53 48 05 47 76
Sist oppdatert 27.09.2022