Samisk

Grong videregående skole har sammen med Røros videregående skole ansvaret for koordinering av samisk opplæring i Trøndelag fylke, på videregående skolenivå. Her i Grong har vi ansvaret for den nordlige delen av fylket, som tilsvarer gamle Nord-Trøndelag.

Ved Grong videregående skole blir det gitt opplæring i sørsamisk. I tillegg gir vi opplæring i sørsamisk til andre videregåendeskoler i fylket via fjernundervisning. Elever som ønsker lule- eller nordsamisk, får også dette gjennom fjernundervisning.

Ta kontakt med ansvarlig for tilbudet:

Anne Birgitte Steinsli Sklet
Rektor
74 17 54 53
Sist oppdatert 30.04.2018