Reglement

Trivselsregler
Klassene lager trivselsregler i fellesskap, og henger dem opp på klasserommene. Foto: Silje Hindrum Løvli.

Ordensreglementet gjelder for alle elever ved videregående skoler i fylket. Det skal bidra til å sikre et godt og trygt læringsmiljø.

I tillegg til innholdet som er felles for alle skolene, kan hver enkelt skole legge til et eget punkt, under §7. Grong videregående skole har valgt å ha en paragraf om juks. Les hele reglementet her:

Ordensreglement

Sist oppdatert 09.04.2018