Hybler

Hybelhus i Grong sentrum
Hybelhus i Grong sentrum. Foto: Silje Hindrum Løvli.

Mange av elevene ved Grong videregående skole bor på hybel. Grong vgs har ikke egne hybler, men det finnes både kommunale og private hybler i nærheten av skolen. Kommunalt hybelhus ligger like ved skolen. Her deler fire beboere kjøkken/oppholdsrom, mens to og to har felles bad.

Anett Sundvik er hybelansvarlig for Grong kommune. Kommunen har mange hybler til utleie, og kan være behjelpelig med å formidle kontakt til private hybelutleiere.

Grong vgs har en egen miljøveileder, June Jamt, som har hovedansvar for oppfølging av våre hybelboere. Ved oppstart får nye elever tilbud om en veiledningssamtale med June. Spørsmål knyttet til hybelsituasjon og oppfølging kan rettes til henne.

Det finnes også mange fritidstilbud som elevene våre kan benytte seg av. Her er det ulike frivillige organisasjoner i lokalmiljøet som står for det meste av tilbudet. Det er videre to private treningssentre i kommunen som elevene kan melde seg inn i. Skolen samarbeider også tett med lokal kommune opp mot skolehelsetjenester, og som MOT-skole arbeider vi aktivt sammen med våre MOT-coacher og MOTivatører med forebygging og inkluderende ungdomsmiljø.

Ta kontakt

Anett Sundvik
 
+47 913 30 641

Grong VGS Ekspedisjon

Private hybelutleiere har en felles facebook side her.

Sist oppdatert 25.11.2023