Hybler

Hybelhus i Grong sentrum
Hybelhus i Grong sentrum. Foto: Silje Hindrum Løvli.

Om lag en tredjedel av elevene ved Grong videregående skole bor på hybel. Skolen har ikke egne hybler, men det finnes mange kommunale og private hybler i nærheten av skolen. Skolen er tett på hybelboerne slik at de trives og får til å følge opp skolearbeidet.

Hybelansvarlig

Irene Opdal har ansvar for oppfølging av hybelboere på skolen. Spørsmål knytet til hybelsituasjon og oppfølging kan rettes til henne.

Anett Sundvik er hybelansvarlig for Grong kommune. Kommunen har mange hybler til utleie, og kan være behjelpelig med å formidle kontakt til private hybelutleiere.

Ta kontakt

Anett Sundvik
 
+47 913 30 641

Private hybelutleiere har en felles facebook side her.

Sist oppdatert 01.07.2022