Driftsavdeling

I driftsavdelinga jobber det mange dyktige og trivelige folk som yter god service, og sørger for at arbeidsdagen forløper smidig og effektivt for elever og ansatte.

Kontor

De ansatte i ekspedisjonen viser veg, svarer på spørsmål og yter hjelp til praktiske gjøremål.
Fra venstre: Aina Stuenes - fagarbeider kontor, Tone Kolås - økonomiansvarlig og Eli Anita Aalberg - avdelingsleder for drift.

Kontoransatte

Renhold

Denne flittige gjengen holder skolen ren, ryddig og trivelig.
Fra venstre: Marit Irene Vold, Torun Irene Tønne, Ann Hege Mjøsund, Laila Øyen og Tomasz Mularz. 

Renholdere

Vaktmestere

Driftstekniker Ann Hege Mjøsund og byggdrifter Jan Ragnar Forsbakk har et bredt spekter av oppgaver som bidrar til god drift av skolen: De fikser det meste!

Vaktmestere

IKT

IKT-avdelinga sørger for drift og vedlikehold av nettverk, servere og teknisk utstyr, og tilbyr hjelp og god service til elever og ansatte. Fra venstre: John-Steinar Rønning (pensjonert), Jonar Gabriel Hanssen og Bernt Frode Engum.

IKT

Sist oppdatert 18.11.2021