Sportsfiskelandslinja

Se videoen laget for Sportsfiskelandslinja!

Velkommen hit!

Sportsfiskelandslinja er et treårig utdanningsløp som gir generell studiekompetanse. Denne linja er unik i videregående skole-sammenheng, og finnes derfor kun hos oss. I løpet av de tre årene her får du lære om ulike fiskemetoder på mange forskjellige arter, og forvaltningen av disse, naturbasert reiseliv med fokus på fisketurisme, entreprenørskap og mye mer. Du må trives med å være utendørs, siden undervisningen i stor grad foregår ute ved fjellvannet, elva eller sjøen. Parallelt med dette får du samtidig de fellesfagene som trengs for å oppnå generell studiekompetanse. På alle de tre årene har du et tjuetalls overnattinger ute, og gjerne i telt sammen med medelever. Her får du være sammen med andre ungdommer fra hele landet som er interessert i akkurat det samme som deg. Dette gir et fantastisk godt faglig og sosialt miljø, og du får venner for livet som du senere kan fiske med der hvor de bor.

Denne gjengen tar godt imot deg

Teambilde

Les mer om innholdet på hvert årstrinn

Utstyrsliste for nye elever

Som elev på sportsfiskelandslinja er det en del utstyr du  ha og noe som kan være kjekt å ha. Mye av utstyret du skal bruke til fiske vil vi ha til utlån, mens noe vil du få tilbud om å kjøpe til svært reduserte priser. Her kan du se en oversikt over ha du vil komme til å få bruk for:

utstyrsliste sportsfiskelinja 2021-2022.pdf

Hybler

Elever som begynner i første klasse på sportsfiskelandslinja vil bli prioritert for å få en hybel i hybelhuset, som ligger nært skolen og eies av Grong kommune. Les mer om hybler her:

Hybler

Skolerute og timefordeling

1SF Skolerute 2021-2022.pdf

2SF Skolerute 2021-2022.pdf

3SF Skolerute 2021-2022.pdf

Sportsfiskelandslinja følger et litt annet løp enn resten av skolen. Fordi vi ønsker å utnytte den gode utesesongen best mulig, blir skoleruta vår noe annerledes. Dette gir mer tid til programfag på høst og vår, og litt mindre på vinteren, og motsatt for fellesfagene. I tillegg har elevene mange overnattinger og lengre dager i løpet av året, noe de avspaserer for i henhold til de grønne dagene på skoleruta. Timefordelinga på dette programområdet avviker noe siden både norsk, matematikk og naturfag forseres raskere enn i et normalt yrkesfaglig løp med påbygging som et tredje år. Dette gir oss ei jevnere fordeling av timene i programfag og fellesfag over det treårige løpet frem mot generell studiekompetanse.

Les mer om det generelle programområdet Naturbruk som Sportsfiskelandslinja bygger på her:

Du finner lenka til "Sportsfiske som næring og hobby" via programområdet «Naturbruk» i Vigo:

 • Første år

  Foto: Tom Roger Bråteng.

  Vg1 Sportsfiske

  Førsteåret er et hektisk og innholdsrikt år med mange opplevelser og erfaringer. Vi legger stor vekt på at du skal høste så mye praktisk erfaring som mulig innenfor flere fiskefaglige arenaer, som for eksempel isfiske, fluefiske, spinnfiske og meitefiske. Dette betyr at du tilbringer mye tid ute i naturen både til fjells, ved elva og ved sjøen. Å klare seg selv, ta vare på hverandre og samarbeide med andre, er egenskaper vi fokuserer på generelt gjennom året og i ulike aktiviteter. Dette er viktige egenskaper for at alle skal trives og få både sosial og faglig utvikling, og med rundt 20 overnattinger ute i løpet av skoleåret vil du skaffe deg rikelig med erfaringer.

 • Andre år

  Nathaniel kjører fisk og er fornøyd. Foto: Tom Roger Bråteng.

  Vg2 Sportsfiske

  Dette året står vertskapsrollen og entreprenørskap sentralt, og du vil få være med på å starte og drifte en elevbedrift. På mange av fisketurene vil du lære mer om å ta vare på fangsten for å kunne tilberede den på ulike måter, både til deg selv og som vert for andre. Du vil fortsette progresjonen fra førsteåret med å utvikle deg innenfor flere fiskemetoder. I kjernen av alt vi holder på med står friluftslivet. Klassen tilbringer mye tid ut på tur, og fokuserer på bærekraftig bruk av og sporløs ferdsel i naturen. Høydepunktet for året er nok kveitefiske i Steigen-området. 

 • Tredje år

  Instruksjon og sertifisering i River Dee. Foto: Sverre Løvli.

  Vg3 Sportsfiske

  På det tredje året ved sportsfiskelandslinja har du fire ulike programfag, samtidig som du skal fullføre veien fram til generell studiekompetanse i fellesfagene. Dette året handler blant annet mye om å skaffe seg erfaringer som guide, for til slutt å bli en sertifisert instruktør i fluekasting. I fagene bruk og vern, feltarbeid og næringsdrift i naturbruk vil du bruke det meste av tida enten ved elva, vannet eller sjøen. Her lærer du om alt fra små detaljer til de store sammenhengene i naturen, og som oftest med fiskestanga i handa. Dette året utvikler du deg mye som sportsfisker og menneske i samspill med naturen.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Ta kontakt

Bernt Fridtjof Mølnvik
Assisterende rektor
74 17 54 57 93 42 74 60
Følg sportsfiskelandslinja på Facebook