Sportsfiskelandslinja

Se videoen laget for Sportsfiskelandslinja!

Velkommen hit!

Sportsfiskelandslinja er et treårig utdanningsløp som gir generell studiekompetanse. Denne linja er unik innen videregående opplæring i Norge, det er kun Grong videregående skole som tilbyr denne utdanningen. I løpet av de tre årene her får du lære om ulike fiskemetoder på mange forskjellige arter i både ferskvann og sjø. Du vil også få lære om forvaltning av fiskeressurser, naturbasert reiseliv med fokus på fisketurisme, entreprenørskap og mye mer. Du må trives med å være utendørs, siden undervisningen i stor grad foregår ute ved fjellvannet, elva eller sjøen. Parallelt med dette får du samtidig de fellesfagene som trengs for å oppnå generell studiekompetanse. På alle de tre årene har klassen et tjuetalls overnattinger ute, og gjerne i telt nært fiskeplassen. Her får du være sammen med andre ungdommer fra hele landet som er interessert i akkurat det samme som deg. På fritiden er det gode muligheter for både jakt og fiske i området, og det er mange andre fritidsaktiviteter som du kan delta på. Skolen tilbyr også fluebinderkurs og tilrettelegger for turer i helgene. På sportsfiskelandslinja opplever elevene et godt faglig og sosialt miljø, og du får venner for livet samtidig som du tilegner deg verdifulle kunnskaper om fiske og naturforvaltning.

Denne gjengen tar godt imot deg

Teambilde

Til foreldre/foresatte

Vi på Grong videregående skole har stor forståelse for at det kan være litt skummelt å sende en 16-åring gjennom halve landet for å bo på hybel. Vi har lang erfaring med å ta imot ungdommer på hybel, og jobber stadig med å skape et godt miljø på fritiden for våre elever. Skolen har egen miljøveileder som har særlig ansvar for å følge opp våre rundt 100 hybelboere. Vi har tett samarbeid med Grong kommune, som er utleier av kommunale boliger.

I Grong finnes det et bredt og variert tilbud om fritidsaktiviteter for våre elever. Her er det frivillige organisasjoner i lokalmiljøet som står for det meste av tilbudet, men skolen arrangerer bl.a. fisketurer enkelte helger og fluebindingskurs for elever som er interessert i dette. Det er videre to private treningssentre i kommunen. Skolen samarbeider også tett med lokal kommune opp mot skolehelsetjenester, og som MOT-skole arbeider vi aktivt med forebygging og ungdomsmiljø.

Se også lenke til egen tekst nedenfor for mer informasjon om hybler og fritidstilbud.

I månedsskiftet mai juni inviterer vi alle som har søkt sportsfiskelandslinja hit til Grong på en besøkshelg sammen med foresatte, slik at dere kan få se skolen vår og hybelhusene. Da vil dere møte våre stødige lærere, og få prate og fiske med elever som går på sportsfiske. Besøkshelgen våren 2024 er lagt til 25. og 26. mai. Skolen har en utfordring med å invitere våre søkere til denne helgen pga. personvernlovverk, så hvis dere ønsker å delta på denne helgen, setter vi pris på at dere tar kontakt med oss slik at vi kan sende invitasjon. Denne blir også publisert her på hjemmesiden.

Hvis dere har spørsmål om besøkshelgen eller noe annet knyttet til det å være elev på sportsfiske, ta kontakt med fagansvarlig Karina Moe eller avdelingsleder Bernt Fr. Mølnvik. Kontaktinfo nederst på siden.

Les mer om innholdet på hvert årstrinn

Utstyrsliste for nye elever

Som elev på sportsfiskelandslinja er det en del utstyr du  ha og noe som kan være kjekt å ha. Mye av utstyret du skal bruke til fiske vil vi ha til utlån, mens noe vil du få tilbud om å kjøpe til svært reduserte priser. Her kan du se en oversikt over ha du vil komme til å få bruk for:

utstyrsliste sportsfiskelinja.pdf

Hybler

Elever som begynner i første klasse på sportsfiskelandslinja vil bli prioritert for å få en hybel i hybelhuset, som ligger nært skolen og eies av Grong kommune. Les mer om hybler her:

Hybler

Skolerute og timefordeling

1NA 1SF Skolerute 2023-2024

2SF Skolerute 2023-2024

3SF Skolerute 2023-2024

Sportsfiskelandslinja følger et litt annet løp enn resten av skolen. Fordi vi ønsker å utnytte den gode utesesongen best mulig, blir skoleruta vår noe annerledes. Dette gir mer tid til programfag på høst og vår, og litt mindre på vinteren, og motsatt for fellesfagene. I tillegg har elevene mange overnattinger og lengre dager i løpet av året, noe de avspaserer for i henhold til de grønne dagene på skoleruta. Timefordelinga på dette programområdet avviker noe siden både norsk, matematikk og naturfag forseres raskere enn i et normalt yrkesfaglig løp med påbygging som et tredje år. Dette gir oss ei jevnere fordeling av timene i programfag og fellesfag over det treårige løpet frem mot generell studiekompetanse. Dager som er markert gult i skolerutene er programfagdager, dvs. dager med mye uteundervisning knyttet opp mot fiske.

Les mer om det generelle programområdet Naturbruk som Sportsfiskelandslinja bygger på her:

Du finner lenka til "Sportsfiske som næring og hobby" via programområdet «Naturbruk» i Vigo:

 • Første år

  Foto: Tom Roger Bråteng.

  Vg1 Sportsfiske

  Førsteåret er et hektisk og innholdsrikt år med mange opplevelser og erfaringer. Vi legger stor vekt på at du skal høste så mye praktisk erfaring som mulig innenfor flere fiskefaglige arenaer, som for eksempel isfiske, fluefiske, spinnfiske og meitefiske. Dette betyr at du tilbringer mye tid ute i naturen både til fjells, ved elva og ved sjøen. Å klare seg selv, ta vare på hverandre og samarbeide med andre, er egenskaper vi fokuserer på generelt gjennom året og i ulike aktiviteter. Dette er viktige egenskaper for at alle skal trives og få både sosial og faglig utvikling, og med rundt 20 overnattinger ute i løpet av skoleåret vil du skaffe deg rikelig med erfaringer.

 • Andre år

  Nathaniel kjører fisk og er fornøyd. Foto: Tom Roger Bråteng.

  Vg2 Sportsfiske

  Dette året står vertskapsrollen og entreprenørskap sentralt, og du vil få være med på å starte og drifte en elevbedrift. På mange av fisketurene vil du lære mer om å ta vare på fangsten for å kunne tilberede den på ulike måter, både til deg selv og som vert for andre. Du vil fortsette progresjonen fra førsteåret med å utvikle deg innenfor flere fiskemetoder. I kjernen av alt vi holder på med står friluftslivet. Klassen tilbringer mye tid ut på tur, og fokuserer på bærekraftig bruk av og sporløs ferdsel i naturen. Høydepunktet for året er nok kveitefiske i Steigen-området. 

 • Tredje år

  Instruksjon og sertifisering i River Dee. Foto: Sverre Løvli.

  Vg3 Sportsfiske

  På det tredje året ved sportsfiskelandslinja har du fire ulike programfag, samtidig som du skal fullføre veien fram til generell studiekompetanse i fellesfagene. Dette året handler blant annet mye om å skaffe seg erfaringer som guide, for til slutt å bli en sertifisert instruktør i fluekasting. I fagene bruk og vern, feltarbeid og næringsdrift i naturbruk vil du bruke det meste av tida enten ved elva, vannet eller sjøen. Her lærer du om alt fra små detaljer til de store sammenhengene i naturen, og som oftest med fiskestanga i handa. Dette året utvikler du deg mye som sportsfisker og menneske i samspill med naturen.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Ta kontakt

Følg sportsfiskelandslinja på Facebook