Idrettshall

Grong Idrettshall
Gronghallen. Foto: Silje Hindrum Løvli.

Elevene våre har gratis tilgang til Gronghallen på kveldstid. Hvilken kveld det er snakk om fastsettes fra skoleår til skoleår.

Sist oppdatert 08.05.2018