Fravær

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn.

Les mer om fraværsgrensen ved å følge lenkene under:

Informasjon til foresatte og elever om fraværsgrensen

Rundskriv fra Udir

Sist oppdatert 09.04.2018