Bygg- og anleggsteknikk

Se videoen laget for bygg- og anleggsteknikk!

Velkommen hit!

Vi på byggfag ved Grong videregående skole ønsker å gi deg to flotte år på skolen, og forberede deg godt til ei læretid som kommer etterpå. Vi legger vekt på at du skal bli god til å samarbeide og utføre nøyaktig arbeid gjennom å trene på praktiske oppgaver. Programfagene hos oss foregår både på skolens verksted og ute hos ulike kunder, noe som tidlig gir deg erfaringer med reelle oppdrag. Hos oss kjenner elever og lærere hverandre godt, noe som gir trygghet og tett individuell oppfølging gjennom året.

Denne gjengen tar godt imot deg

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Produksjon av blomsterpotter i xps og flislim. Foto: Jonas Sagmo Lund.

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk gir deg et innblikk i mange ulike yrker og forbereder deg til valget du skal gjøre på Vg2. Du får lære om produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, om tekniske installasjoner, kvalitet og sikkerhet, og om materialkunnskap. Her vil du få erfaring med praktisk arbeid slik at du utvikler gode ferdigheter og får et godt handlag. Selvstendighet, nøyaktighet og evne til å samarbeide er noe vi jobber med gjennom hele året for å gjøre deg rustet til å møte hverdagen i yrkeslivet. Vi har et nært samarbeid med det lokale næringslivet, og du kan derfor ta deler av undervisningen i faget yrkesfaglig fordypning ute i bedrift. Klikk her for å se læreplan.

 • Andre år

  Montering av takstoler på garasje. Foto: Jonas Sagmo Lund.

  Vg2 Tømrer

  Vi legger vekt på å tilpasse skolehverdagen til den enkelte elev, og kan derfor blant annet tilby fem timer i uka med toppidrett for deg med idrettslige ambisjoner. Den praktiske opplæringen vil for det meste foregå ute til kunde, der vi fortrinnsvis bygger noe innen klimakonstruksjon. Undervisningen blir svært praksisnær og foregår i reelle situasjoner når vi følger prosjektene fra start til fullføring. Gjennom året får du også blant annet opplæring i bruk av ulike verktøy og kurs som gir deg sertifisering innen varme arbeider og stillasbygging. I faget yrkesfaglig fordypning vil du i åtte uker fordelt på tre perioder gjennom skoleåret ha opplæring og praksis ute i bedrift. Der vil du kunne fordype deg i faget som du har valgt. Klikk her for å se læreplan.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Ta kontakt

Følg Vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Facebook