Naturbruk

Se videoen laget for Naturbruk!

Velkommen hit!

Dette naturbruksløpet gir deg generell studiekompetanse i løpet av tre år. Hos oss får du lære om forvaltning av utmark, skogbruk, viltforvaltning, entreprenørskap og mye mer. Du får være med på for eksempel rådyrjakt, elgjakt, reinjakt, ungskogpleie, vedproduksjon og skigardproduksjon, som er noen av de aktivitetene vi har gjennom skoleåret. Undervisningen foregår i all hovedsak ute med praktiske øvelser og aktiviteter, og du må derfor like å være ute i friluft og oppholde deg i naturen. Noen av aktivitetene krever også at vi overnatter utendørs, og i løpet av de tre årene vi du ha omtrent førti netter ute sammen med medelevene dine. Her får du være sammen med andre ungdommer som er interessert i akkurat det samme som deg, og du vil bli godt kjent med både klassekamerater og lærere siden dere bruker mye tid sammen i programfagene. Dette gir et flott faglig og sosialt miljø som det er trygt og godt å være i. 

Denne gjengen tar godt imot 

Fotograf: Ann Hege Mjøsund

Vi tilbyr disse programområdene

Skolerute og timefordeling

1NA 1SF Skolerute 2023-2024

2SK Skolerute 2023-2024

3NA Skolerute 2023-2024

Naturbruk følger et litt annet løp enn resten av skolen. Fordi vi ønsker å utnytte den gode utesesongen best mulig, blir skoleruta vår noe annerledes. Dette gir mer tid til programfag på høst og vår, og litt mindre på vinteren, og motsatt for fellesfagene. I tillegg har elevene mange overnattinger og lengre dager i løpet av året, noe de avspaserer for i henhold til de grønne dagene på skoleruta. Timefordelinga på dette programområdet avviker noe siden både norsk, matematikk og naturfag forseres raskere enn i et normalt yrkesfaglig løp med påbygging som et tredje år. Dette gir oss ei jevnere fordeling av timene i programfag og fellesfag over det treårige løpet frem mot generell studiekompetanse. 

Les mer om det generelle programområdet Naturbruk som linja vår bygger på her:

 • Første år

  Venter på at skodda letter på elgpost i Elstadfjellet. Foto: May Britt Knudsen.

  Vg1 Naturbruk

  På førsteåret bruker vi det meste av tida i programfagene ute i felt, og fram til jul har vi nesten ikke timer inne på skolen. Klasserommet vår ute byr blant annet på demonstrering av ulike jaktformer du får observere og delta i, grunnopplæring i skogbruk og ungskogpleie, høsting av sopp og bær og foredling og konservering av vilt. Utover dette skal du også lære om områder som sikker våpenhåndtering, jakthunder og hundeatferd, bærekraftige utmarksnæringer og tilrettelegging for jakt og fiske. Vi har et sterkt fokus på et godt klassemiljø og at hver enkelt elev får gode forutsetninger for læring. Klikk her for å se læreplan.

 • Andre år

  Skogbruksøvinger. Foto: Jonathan Helguera.

  Vg2 Skogbruk

  På vg2 Skogbruk vil du som elev få inngående kjennskap til skogbruksfag og skogbruket som arbeidsplass. Mye av undervisningen er praktisk, og foregår utendørs. Du vil få opplæring i bruk av skogbrukets maskiner, fra motorsag og ryddesag til hogstmaskin og lastbærer. Skolen har simulatorer og egen øvingsarena for de store maskinene, og vi jobber med HMS hele tiden. Skogbruksfag omfatter opplæring i alle deler av skogbruket, fra planting via ungskogpleie, tynning og fram til sluttavvirkning, i og du vil få lære om hele verdikjeden i næringen. Grong vgs fokuserer i tillegg på jakt og utmarksforvaltning. Dette er tema som går som en rød tråd gjennom alle tre årene, og på vg2 fokuserer vi spesielt på rådyrjakt og gåsejakt. Du vil også få jobbe med ungdomsbedrift knyttet til næringsaktivitet i naturbruk. I tillegg til programfagene i skogfag, vil du også få fellesfag som norsk, matte og samfunnskunnskap. Etter vg2 kan du enten velge å bli lærling i skogsoperatørfaget, eller du kan fullføre vg3 hos oss og få generell studiekompetanse. Klikk her for å se læreplan.

  Foto: Liv Karin Joma.

  Vg2 Reindrift

  I reindriftsfaget må du like å arbeide utendørs, og trives med å omgås dyr. Du må kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å delta i et arbeidsfellesskap. Du bør ha interesse for samisk kultur og være opptatt av natur- og miljøspørsmål for å velge denne utdanningen. Dyrenes velferd, hvordan du kan tilrettelegge for avl og hvordan du forvalter reinbeiteområder og naturressurser er blant de områdene du vil lære mer om. Opplæringa vil foregå i nært samarbeid med reindriftsnæringa vi har i vårt område. Vi tilbyr faget når vi har elever som ønsker utdanning innenfor denne retningen. Klikk her for å se læreplan.

 • Tredje år

  Speiding etter rein mot Rendalssølen. Foto: Martin Collett Ulimoen.

  Vg3 Naturbruk

  På det tredje året ved naturbruk har du fire ulike programfag samtidig som du skal fullføre veien fram til generell studiekompetanse i fellesfagene. Dette året byr på mange ekskursjoner i ulike naturområder med fokus på jaktledelse og jakt på blant annet villrein, elg og rådyr. Undervisningen er fortsatt praktisk rettet: Du får taksert skog, kartlagt bestander, vurdert muligheten et område har for verdiskapning på naturen sine premisser, og ikke minst drevet med forvaltning gjennom jakt og uttak av vilt. Et annet viktig aspekt dette året er naturbasert reiseliv og hvordan dette kan utøves i tråd med en bærekraftig bruk av naturen. Høydepunktet er nok ei ukes ekskursjon til Skottland for å delta i og oppleve forvaltning og reiselivet der. Du finner læreplanene her; bruk og vern, faltarbeid i naturbruk, naturbasert næringsutvikling og Naturforvaltning.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?