IKT

IKT - bilde.jpg

IKT-avdelinga tilbyr hjelp og god service til elever og ansatte, og sørger for drift og vedlikehold av nettverk og teknisk utstyr.

Skolens IKT-kontor finner du i underetasjen i skolens hovedbygning, hvor vi deler kontor med elektro. Vi er to personer på kontoret som jobber helt eller delvis med IKT, og som blant annet har følgende oppgaver:

  • Vi drifter skolens datanettverk i samarbeid med IKT sentralt på fylket. Dette gjelder både kablet og trådløst nett.
  • Vi hjelper våre ansatte og elever når feil oppstår på datamaskinene. Reparasjoner (utskifting av deler) av PC-er blir stort sett gjennomført av tekniker fra vår samarbeidspartner.
  • Vi hjelper deg med installasjon av programvare hvis du har behov for det.
  • Vi kan bidra med grunnleggende opplæring i bruk av forskjellige dataprogram.

Velkommen til å besøke oss!

Les mer om ordninga med elev-PC her:
Elev-PC

Her vil du finne informasjon om programvare:
Programvare

IKT-reglementet for elever i videregående skole kan du lese her:
IKT-reglement

Ta kontakt her:

Sist oppdatert 08.07.2021