Elevråd og skoleutvalg

Elevrådsstyret
Styret i elevrådet, fra venstre: Hasan Rizvanaj, Joanna Skogmo (sekretær), Sofie Skogen, Guro Nesser (leder), Markus Nordraak (nestleder), Mats Nygård og Silje Pedersen. Foto: Jostein Kvernmo.

Elevrådet 2018-2019

Elevrådet består av medlemmer valgt blant tillitselevene fra hver klasse. Rådets oppgave er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen. Jostein Kvernmo er elevrådskontakt. Han veileder elevrådet, og er bindeledd mellom elevrådet og ledelsen på skolen.

Skoleutvalget

Skoleutvalget er skolens styre og består av ni medlemmer: fem politikere, to av skolens ansatte og to elever. Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet er skoleutvalgets saksbehandler og sekretær.
Leder: Erik Seem                                                                         
Nestleder: Linda Linmo                                                                     
Medlemmer: Anders Kjær, Kari Ystgård                             
Ansatterepresentant: Morten Fjerstad                        
Elevrepresentant: Elevrådsleder Guro Nesser og nestleder Markus Nordraak 

Ta kontakt med elevrådskontakten her:

Sist oppdatert 25.01.2019