Elevråd og skoleutvalg

20230911_100949.jpg
Øverst fra venstre – Margit Tørring, Kersti Gåsbakk. Nederst fra venstre – Kristian Østerås, Sondre Skorstad og Mathias Kaldahl

Elevrådet 2023-2024

Elevrådet består av medlemmer valgt blant tillitselevene fra hver klasse. Rådets oppgave er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen. Irene Opdal er elevrådskontakt. Hun veileder elevrådet, og er bindeledd mellom elevrådet og ledelsen på skolen.

Skoleutvalget

Skoleutvalget er skolens styre og består av ni medlemmer: fem politikere, to av skolens ansatte og to elever. Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet er skoleutvalgets saksbehandler og sekretær.
De utvalgte medlemmene er:

  • Borgny Kjølstad Grande
  • Gro Madla
  • Lena Formo
  • Kersti Gåsbakk
  • Margit Tørring

Elevrådskontakt

Irene Opdal
Avdelingsleder Elevtjenesten/PP-rådgiver
74 17 75 42 48 10 82 38
Sist oppdatert 25.09.2023