Elevråd og skoleutvalg

20240105_090529.jpg
bilde, fra venstre: Tuva Lysberg Lund, Martine Raaum Haug, Mathias Kaldahl, Håvard Viken og Jenny Rosendal.

Elevrådet 2024-2025

Elevrådet består av medlemmer valgt blant tillitselevene fra hver klasse. Rådets oppgave er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen. Irene Opdal er elevrådskontakt. Hun veileder elevrådet, og er bindeledd mellom elevrådet og ledelsen på skolen.

Medlemmene i elevrådet:

  • Mathias Kaldahl – Leder
  • Håvard Viken - Nestleder
  • Tuva Lysberg Lund
  • Martine Raaum Haug
  • Jenny Rosendal

Skoleutvalget

Skoleutvalget er skolens styre og består av ni medlemmer: fem politikere, to av skolens ansatte og to elever. Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet er skoleutvalgets saksbehandler og sekretær.

Medlemmer i skoleutvalget:

  • Borgny Kjølstad Grande
  • Gro Madla
  • Lena Formo
  • Kersti Gåsbakk
  • Margit Tørring

Elevrådskontakt

Irene Opdal
Avdelingsleder Elevtjenesten/PP-rådgiver
74 17 75 42 48 10 82 38
Sist oppdatert 11.01.2024