Kurs varme arbeider

Varme arbeider
Varme arbeider; Foto: Johan Bojer vgs

Årlig oppstår mange branner i forbindelse med utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening.

Johan Bojer vgs skolested Leksvik tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering. Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjent instruktør.
Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brann og brannslukking
  • Valg av slukkemidler
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et digitalt sertifikat for varme arbeider. Kursmateriell og utstyr inngår i pakken. Kurset vil bli avholdt med et minimum på 10 deltakere, og maksimalt 25 deltakere.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2500,- pr deltaker. Prisen inkluderer slukkeøvelse, e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat (ved bestått eksamen) fra Norsk Brannvernforening, samt et enkelt måltid under kursdagen.

På grunn av smittevernhensyn kan vi per i dag ikke ha mer enn 10 deltakere, og de må være fra samme kommune. Kurset kan heller ikke foregå på skolen i elevenes skoletid, men tilbys på ettermiddag/kveld, eventuelt på en dag elevene er fraværende.
Hvis ønskelig, kan vi også tilby bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Meld din interesse til:
Tom Andre Grande
tomgr@trondelagfylke.no
90572158