Spørsmål og svar om våre programområder + litt til

Spørsmål nye søkere.png

Vi håper at akkurat DU søker deg til oss! Her finner du spørsmål og svar som vi ofte får av nye søkere.

 

Hvilke fordypningsmuligheter har jeg?

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Hva lærer ST-elever? (avhenger noe av dine fagvalg)

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse, juss og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk (velg blant hele 7 fremmedspråk)
 • andre teoretiske fag

 Som ST-elev er det en fordel å være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive og/eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Hvor mange ST-elever er det på Katta?

Vi har fem klasser (fem paralleller) med 30 elever i hver klasse. Totalt 150 ST-elever.

Undervisningen i alle våre Vg1-ST-tilbud følger løpet til ordinær Vg1-ST.

Hvilke programfag kan du velge på Vg2 og Vg3?

Trondheim Katedralskole og Thora Storm vgs. tilbyr i samarbeid et svært bredt programfagtilbud. Mange elever fra Katedralskolen og Thora Storm møtes og går litt på kryss og tvers i løpet av skoleuka.

 • Vg1: Du velger fremmedspråk og matematikk
 • Vg2: Du velger matematikk og 3 programfag
 • Vg3: Du velger 3 programfag der minst 2 av programfagene må være innenfor ditt programområde (REALFAG eller SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI)
 • Du må ha 2 fordypninger innenfor ditt programområde. Med fordypning menes å ha det samme faget i både Vg2 og Vg3, f.eks. psykologi 1 og psykologi 2.

Programfag vi kan tilby på Vg2 og Vg3 (utvalget av fag kan variere noe fra år til år)
Se en nærmere beskrivelse av programfagene på vilbli.no

Hva er snittet for å komme inn på ST på Katta?

Du søker på grunnlag av karakterene dine fra ungdomsskolen. Laveste inntakspoeng varierer fra år til år ut fra antall søkere, men vanligvis ligger det rundt 4 i snitt. Om du har et snitt fra 4 og oppover er det et bra utgangspunkt for å kunne gjennomføre ST på Katta.

Hvem har Katta som sin nærskole og hva betyr det egentlig?

Katta er nærskolen til søkere som bor innenfor 6 km farbar veg fra folkeregistrert adresse per 1. mars 2022. For å beregne nærskole i Trondheim benyttes avstandsberegneren. Avstandsberegneren har en buffer på 25 m. Det betyr at dersom avstandsberegneren viser at du bor 6025 m eller kortere unna søkt skole, er skolen nærskolen din. Dersom avstandsberegneren viser at du bor 6026 m eller lengre unna søkt skole, er søkt skole ikke nærskolen din.

Dersom du bor i Trondheim, og ingen av de fylkeskommunale skolene ligger innenfor 6 km farbar veg fra din folkeregistrerte adresse, blir alle fylkeskommunale skoler i Trondheim din nærskole.  

Hva er mulighetene etter endt ST-løp?

Etter tre år med ST i videregående skole har du generell studiekompetanse som gir deg anledning til å søke deg videre på høyere utdanning. Om du velger fordypning i matematikk og andre realfag kan du søke forskjellige studier innen realfag, medisin og i naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Du kan bl.a. studere videre for å bli:

 • sykepleier, lege, veterinær, ingeniør, jurist, økonom, lærer, psykolog, politi, forsker og mye, mye mer (sjekk ut https://studievalg.no/yrker for oversikt over ulike yrker og aktuelle utdanningsveier)

Eks. på aktuelle arbeidssteder/yrkesveier:

 • sykehus
 • domstol
 • politiet
 • administrasjon (offentlig eller privat sektor)
 • tannlege
 • advokatkontor
 • ingeniør
 • arkitektkontor
 • barnehager
 • skoler
 • universitet

Dersom du har spørsmål om søking til videregående, eller om tilbudet vårt, kan du sende e-post til: Kåre Ottar Mjåseth karmj@trondelagfylke.no

 

Hva er ST med internasjonalisering?

En ST-klasse som deltar aktivt i skolens internasjonaliseringsarbeid ved å ta del i internasjonale prosjekt som Katta er en del av. Gjennom Erasmus+ samarbeider vi med skoler fra Portugal, Slovakia og Tyrkia for et grønnere Europa. Som elev på ST med internasjonalisering skal du samarbeide med elever fra de ulike samarbeidsskolene både digitalt og som vertskap når vi får besøk, i tillegg til at du får mulighet til å reise til en av våre samarbeidsskoler. Gjennom året vil du arbeide med internasjonal forståelse i alle fag. Undervisningen påST med internasjonalisering følger løpet til ordinær Vg1-Studiespesialisering. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen.

Hvem bør velge ST med internasjonalisering?

Elever som ønsker å jobbe for et bedre og grønnere Europa gjennom å samarbeide med jevnaldrende i andre europeiske land. Elever som ønsker å bli kjent med elever i andre europeiske land og ønsker å jobbe sammen med dem for å skape et grønnere og mer bærekraftig Europa under mottoet “think globally, act locally”.  Alle elever får en reell mulighet til å oppleve fremmede kulturer på nært hold, øke sin faglige kompetanse, og ikke minst oppleve mestring og minner for livet.

Hvordan skal samarbeidet foregå?

Vårt prosjekt handler om hvordan vi jobber for et grønnere Europa. For å få til dette vil vi ha mye digital kontakt med våre partnere, vi vil få besøk fra dem og vi vil reise til Portugal, Slovakia og Tyrkia i Vg1 og Vg2.  Ettersom fokuset et på et grønnere Europa vil vi også prøve å tenke grønt når vi skal ut å reise.

Hvilke land samarbeider vi med?

Vi er i et prosjekt med skoler fra Lisboa i Portugal, Antalya i Tyrkia og Svidník i Slovakia gjennom et Erasmus + samarbeids-partnerskap som heter Make it Greener.

Hva betyr det å ta imot besøk fra andre land?

Du skal være vertskap for elever fra samarbeidsskolene våre når de kommer på besøk i forbindelse med vår bærekraftuke. Dette innebærer å vise frem skolen og Trondheim, og gi gjestene en innføring i norske verdier, norsk kultur og språk.

Hva betyr det å reise til andre land?

Du skal være ambassadør og representere Katta og Trøndelag i prosjektet. Oppholdene er fullfinansierte fra Erasmus+, som betyr at elever får opphold og reise dekket.

Hvilke temaer skal vi jobbe med?

Med slagordet Think Globally, Act Locally skal vi jobbe lokalt for å få til en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Vi vil inspirere elevene til å bli endringsagenter på hjemmebane, samtidig som vi løfter blikket og ser hvordan det vi gjør lokalt har innvirkning globalt.  Vi vil også fokusere på å lære om hverandres språk og kultur.

Høres dette interessant ut?

Da søker du ST på Katta og krysser av for tilleggsopplysning: Internasjonalisering og demokratiutvikling

Dersom du har spørsmål om dette tilbudet kan du sende e-post til:

Ann-Jorid Grønli anngron@trondelagfylke.no

 

 

 

 

Hvilket snitt må man ha for å komme inn på IB?

Elevene som tas inn på IB kan ha ulik skolebakgrunn. En del av søkerne har gått på utenlandske-/internasjonale skoler og har fagkarakterer som ikke uten videre kan tas med i beregning av «snitt for inntak».

Søker du IB med bakgrunn fra Vg1-Studiespesialisering må du ha karakteren 4 eller bedre i fagene matematikk, naturfag og engelsk. Du må ha minst 4 i gjennomsnittskarakter for å bli tatt inn på IB. I fjor var laveste karaktersnitt 4,6 ved inntak fra Vg1.

Om du går ordinær Vg1-Studiespesialisering, og ikke forberedende IB, hvordan er da mulighetene for å kunne søke IB?

Du har like gode muligheter for å komme inn på IB om du går ordinær Vg1-Studiespesialisering. Alle søkere med bakgrunn fra Vg1-Studiespesialisering stiller likt ved inntak til Vg2-IB.

IB-tilbudet på Katta kan søkes av elever som går ordinær Vg1-Studiespesialisering i hele Trøndelag fylke, uavhengig av hvilken skole i fylket du kommer fra. Her gjelder ikke nærskoleprinsippet.

Hvis jeg har en annen nærskole enn Katta, og ønsker å ha ST med forberedende-IB som mitt førstevalg, vil jeg likevel kunne ende på nærskolen min å miste disse mulighetene?

Nærskoleprinsippet gjelder ved inntak til ST, og dermed også til ST med forberedende IB. Hvis du ønsker forberedende IB søker du Studiespesialisering på Katta og krysser av for forberedende IB under tilleggsopplysninger i punkt 7 i søknaden.

Må jeg ha norskfaget når jeg går International Baccalaureate Diploma Programme?

Nei, men må du ha to språkfag.

Er det mulig å ha fysikk, kjemi, matematikk og biologi som fag på IB?

Vi tilbyr alle de nevnte fagene på IB, men kombinasjonen av biologi og fysikk er ikke mulig pga. timeplantekniske forhold.

Er det kroppsøving på IB?

Det er ikke vanlig kroppsøving på IB. På IB har vi CAS (creativity, action, service). Dette innebærer at du må ha noe fysisk aktivitet, men du bestemmer selv hvilken form dette skal ha.

Hvilke språk er det på IB-linja?

Vi tilbyr Norsk og Engelsk A-språk, og Norsk og Fransk B-språk. Undervisningen foregår ellers på engelsk.

Hvordan forbereder dere elevene som tar Vg1 med forberedende IB om de skal fortsette med IB fra Vg2 av?

På Vg1 med forberedende IB vil noe av undervisningen i naturfag og samfunnskunnskap være på engelsk. I tillegg gis det mye informasjon om IB i løpet av året. Målet er å gjøre elevene best mulig forberedt for et kommende IB-løp.

Dersom du har spørsmål om ST MED FORBEREDENDE IB eller IB International Baccalaureate DP kan du sende e-post til:

Elin Øksnes eliok@trondelagfylke.no

Vil klassen kun bestå av elever som planlegger utveksling til forskjellige land?

Elever som ønsker å reise på utveksling i Vg2-året og elever på forberedende IB går i samme klasse. Vi samler elever som har tenkt å dra på utveksling i en klasse, slik at vi kan gi dem god veiledning før og etter utvekslingsåret.

Er jeg nødt til å gå ST med utveksling om jeg planlegger et utvekslingsår? 

Du kan velge om du vil gå i denne klassen. Vi har elever som reiser ut uavhengig av hvilken klasse de går i. Fordelene med å gå i ST med utveksling-klassener bl.a. at du går sammen med andre elever som også planlegger utveksling, samt at du kommer tilbake i samme klasse når du returnerer til Katta etter utvekslingsåret ditt.

Når må jeg melde ifra (og hvordan melder jeg ifra) om jeg skal på utveksling?

Utveksling kan ikke krysses av for under tilleggsopplysninger når du søker Studiespesialisering på Katta. Når du får ditt velkomstbrev fra skolen vil det være mulig å markere at du vurderer å dra på utveksling. Dette er ikke bindende. Du kan i tillegg diskutere en eventuell utveksling med rådgiverne våre i løpet av i Vg1.

Er det karaktersnittet mitt som bestemmer om jeg får plass i klassen for de som vurderer utveksling i Vg2?

Hvis det er oversøking (flere søkere enn hva vi har plass til i klassen) er det karakterene dine som avgjør om du får plass eller ei.

Gjelder nærskoleprinsippet også for klassen med utveksling i Vg2?

Nærskoleprinsippet gjelder også for ST med utveksling i Vg2. Det er likevel mulig å komme inn dersom det ikke er nok nærskolesøkere. Det hender også at noen sier fra seg plassen slik at det blir ledige plasser etter skolestart. Derfor lønner det seg å søke selv om man ikke har Katta som sin nærskole!

Når får jeg beskjed om jeg har fått plass i ST med utveksling-klassen?

Du vi få beskjed om skoleplass etter 1. inntaket, men vi setter ikke sammen klassene før etter 2. inntaket i starten av august. Hvilken klasse du havner i får du vite like før skolen starter, eller på første skoledag.

Hvilke land kan jeg dra på utveksling til?

Du kan enten søke på fylkets tilbud i York (England) , eller du kan kontakte en utvekslingsorganisasjon for råd og vink om hvilke land du kan reise til. Det er mange muligheter. Det avhenger av hvilken utvekslingsorganisasjon du velger.

Er det lurt å velge MATEMATIKKPROGRAMMET om jeg tenker å reise på utveksling i Vg2?

Det er ofte høyere nivå på matematikkfagene i andre land enn det er i Norge, så det er bare en fordel å ha gode mattekunnskaper.

Dersom du har spørsmål om dette tilbudet kan du sende e-post til:

Ann-Jorid Grønli anngron@trondelagfylke.no

 

 

Hvorfor bør jeg velge Medier og kommunikasjon på Katta?

Som MK-elev på får du jobbe praktisk i mediefagene (programfag). MK er et studieforberedende løp som gir deg generell studiekompetanse (fellesfagene). Du tilegner deg kunnskap og praktiske ferdigheter i utforming og formidling av ulike budskap, uttrykk og layout for ulike medier. Underveis bruker du bl.a. form, farge, lys og lyd som virkemidler ved formidling av budskap (via foto, film, podcast, og mye, mye mer). Du videreutvikler din digitale kompetanse og bruker Adobe-programvaren aktivt. Du får Adobe-pakka installert på din datamaskin etter skolestart i Vg1. Det er ikke nødvendig med noen form for erfaring med hverken teknisk utstyr eller programvare. Du vil få grunnleggende opplæring. Underveis gir vi deg spillerom til å videreutvikle dine egne interesser innenfor fagområder som foto, film, journalistikk, lyd, grafisk design m.m.

Har jeg mediefag allerede på Vg1? 

Fra du starter på Vg1-medier og kommunikasjon har du mediefag. Det er 35 timer undervisning i uka, hvorav 10 timer er mediefag (programfag) og 25 timer er fellesfag (norsk, matematikk, engelsk m.m.).

På Vg2 har du færre timer i fellesfagene enn på Vg1 (20 timer) og flere timer i programfag (15 timer). På Vg2 velger du et valgfritt programfag (5 timer). I det valgfrie programfaget kan du velge videre spesialisering i mediefag eller i programfag fra studiespesialisering.

På Vg3 har du færre timer i fellesfagene enn på Vg2 (15 timer) og flere timer i programfag (20 timer). Du velger to valgfrie programfag. Enten videre spesialisering i mediefag eller programfag fra studiespesialisering. Det er også mulig med en kombinasjon.

Hvor mange elever tar dere inn på Vg1-MK?

På Katta har vi 30 elevplasser på Vg1. Elevene kommer fra ulike ungdomsskoler. Noen i byen og noen utenfor byen. Det gjør at du kan få deg nye venner mens du er elev på Katta. Vi jobber for at elevene skal trives sammen. Å føle trygghet er viktig i et kreativt miljø.

Hva er ca. snittet på for å komme inn på MK?

Du søker på grunnlag av karakterene dine fra ungdomsskolen. Laveste inntakspoeng varierer fra år til år ut fra antall søkere, men vanligvis ligger snittet rundt 4. Om du har et snitt fra 4 og oppover er det et bra utgangspunkt for å kunne gjennomføre et MK-løp.

Kan jeg dra på utveksling når jeg går på MK på Katta?

Svaret er ja. Vi har elever som er på utveksling i løpet av Vg2-året. Om du tenker å dra på utveksling skal du snakke med rådgiver tidlig på Vg1 slik at utvekslingen kan planlegges i god tid. Du må selv ta kontakt med en utvekslingsorganisasjon eller evt. vurdere Trøndelag fylkeskommunes tilbud for Vg2-elever i York, Storbritannia.

Hva er de faglige valgmulighetene for MK-elever på Katta?

Vi tilbyr ett valgfritt programfag på Vg2. Dette kan f.eks. være BILDE, TEKST eller GRAFISK DESIGN.

På Vg3 tilbyr vi MEDIESPESIALISERING.

Du kan også velge programfag fra studiespesialisering som elev på medier og kommunikasjon på Katta. Om du vil kan du velge en kombiløsning med mediefag og ST-programfag på Vg3.

Kan jeg velge matematikk R1 og R2 som MK-elev på Katta?

Dersom du velger R1 på Vg2 kan du velge R2 på Vg3.

Du kan også vurdere vårt Matematikkprogram (en egen mattegruppe) om du er veldig interessert i faget.

Kan jeg kun ha programfag fra studiespesialisering, hvis jeg for eksempel har lyst til å ta et eller flere realfag, men likevel vil gå på medier og kommunikasjon?

Ja, det er mulig å velge kun programfag fra studiespesialisering dersom du velger bort de valgfrie programfagene (valgfrie mediefag) på MK. Du kan velge ett programfag i Vg2 (5 timer per uke) og to programfag i Vg3 (5+5 timer per uke).

Du har 10 timer felles programfag (mediefag) på Vg1, Vg2 og Vg3 som MK-elev, ved siden av de valgfrie programfagene på Vg2 og Vg3.

Har det noen gang skjedd at over 30 av søkerne til Vg1-MK hadde Katta som nærskole?

Ja, det har skjedd. Det er ganske stor variasjon fra år til år på MK. Vi kan ha klasser med elever fra Trondheim og fra kommuner rundt Trondheim som f.eks. Fosen.

Finnes det noen begrensninger når man skal søke høyere utdanning etter MK?

Som MK-elev vil du ikke kunne ta full realfaglig fordypning (som du trenger f.eks. for å søke medisin). Foruten dette gir MK deg den samme generelle studiekompetansen som du får via ordinær studiespesialisering.

Hva er mulighetene etter endt MK-løp?

Etter tre år med MK i videregående skole har du generell studiekompetanse som gir deg anledning til å søke deg videre på høyere utdanning.

Du kan bl.a. studere videre for å bli:

 • kommunikasjonsrådgiver, animatør, fotograf, grafisk designer, dramaturg, arkitekt, arkeolog, journalist, sykepleier, lærer, psykolog, forsker, prest, produktdesigner og mye, mye mer (sjekk ut https://studievalg.no/yrker for oversikt over ulike yrker og aktuelle utdanningsveier)

Eks. på aktuelle arbeidssteder/yrkesveier:

 • sykehus
 • mediebedrifter
 • politiet
 • administrasjon (offentlig eller privat sektor)
 • skoler
 • arkitektkontor
 • barnehager
 • universitet
 • advokatkontor
 • Reklamebyrå

Dersom du har spørsmål om MK-tilbudet vårt kan du sende e-post til:

Audun Nielsen audni@trondelagfylke.no

Hvordan kan jeg søke meg inn på musikk, dans og drama

Normalt bør du ha ca. 5,2 i snitt for å komme inn på karakterer. Halvparten av de inntatte kan tas inn etter prøvespilling. Søknadsfrist via søknadsportalen i vigo er 1. mars, og opptaksprøvene i begynnelsen av mai.

Ved opptaksprøve må du som søker forberede to musikkstykker av ulik karakter innenfor en ramme på fire minutter totalt. Du tar med egen akkompagnatør eller et ferdig innspilt akkompagnement på lydfil (CD/PC). Det vil være avspillingsutstyr tilgjengelig hvis du har behov for dette.Om du ikke har mulighet til å stille med egen akkompagnatør kan du sende dine noter til oss på Katta på forhånd (senest en uke før prøvespill. Se e-postadresse og postadresse på skolens hjemmeside). Det er fullt mulig å gjennomføre prøvespill uten akkompagnement. Søkere har også mulighet å stille med eget band/komp (gjelder ikke sang/vokal), men vær oppmerksom på at vi ikke setter av ekstra tid til rigg.    

Må jeg ha en attest fra en musikklærer eller lignende for å komme inn på musikk?

Du kan sende evt. attester via vigo. Attest(er) fra en musikklærer er ikke obligatorisk, men du kan sende inn om du vil.

Hvilke ferdigheter bør jeg ha som elev på musikk, dans og drama?

Det stilles visse krav til ferdigheter. Du bør beherske et instrument før du begynner. Utdanningsprogrammet er krevende, og det er en stor fordel om du har gode arbeidsvaner og gode karakterer fra grunnskolen.

Hva kjennetegner musikkelever på Katta?

 • Har evne og vilje til å samarbeide med
  andre og å jobbe selvstendig
 • Har evne og pågangsmot til å jobbe målrettet
 • Har evne og vilje til å lytte og til å ta initiativ
 • Har forståelse for at musikk, dans og
  teater er hardt arbeid
 • Ønsker å utvikle seg som musikere i løpet av årene på videregående
 • Er interessert i å kombinere musikk og utdanning

Er det mulig å ta R2-matematikk og fysikk som musikkelev?
Det er mulig å ta R2-matematikk på Vg3-musikk. Du kan også velge fysikk1 hvis du velger bort musikkfordypning.

Tilbyr dere dans eller drama som programområder på Katta?

Nei, vi tilbyr ikke programområdene dans eller drama. Disse tilbudene tilbys på Cissi Klein videregående skole.

Hva er mulighetene etter tre år på musikk, dans og drama?

Når du har fullført og bestått tre år i utdanningsprogram for musikk, dans og drama, har du oppnådd generell studiekompetanse og kan søke opptak til høgskoler og universitet.

Du kan bl.a. studere videre for å bli:

 • musikk- og kulturskolelærer, musiker, dramaturg, dirigent, sykepleier, lærer, psykolog, forsker og mye, mye mer (sjekk ut https://studievalg.no/yrker for oversikt over ulike yrker og aktuelle utdanningsveier)

Eks. på aktuelle arbeidssteder/yrkesveier:

 • teater
 • orkester
 • sykehus
 • domstol
 • politiet
 • administrasjon (offentlig eller privat sektor)
 • advokatkontor
 • arkitektkontor
 • barnehager
 • skoler
 • universitet

Dersom du har spørsmål om musikk, dans og drama kan du sende e-post til:

Andrey Aleksandrovich Sorokin andrsor@trondelagfylke.no

 

Hvem har Katta som sin nærskole og hva betyr egentlig nærskoleprinsippet?

Katta er nærskolen til søkere som bor innenfor 6 km farbar veg fra folkeregistrert adresse per 1. mars 2022. For å beregne nærskole i Trondheim benyttes avstandsberegneren.

Avstandsberegneren har en buffer på 25 m. Det betyr at dersom  avstandsberegneren viser at du bor 6025 m eller kortere unna søkt skole, er skolen nærskolen din. Dersom avstandsberegneren viser at du bor 6026 m eller lengre unna søkt skole, er søkt skole ikke nærskolen din.

Dersom du bor i Trondheim, og ingen av de fylkeskommunale skolene ligger innenfor 6 km farbar veg fra søkers folkeregistrert adresse, blir alle fylkeskommunale skoler i Trondheim søkers nærskole.   

Når starter skoledagen normalt og når vi slutter vi på skolen?

De fleste elevene våre starter skoledagen kl. 08.15. Skoledagen er slutt til litt ulike tider. Normalt er elevene ferdig på skolen til kl. 15.00 eller kl. 15.45. På torsdager er skoledagen over for de aller fleste kl. 14.00. Fra kl. 14.15 er det møtetid for ansatte ved skolen.

Når er det lunsj?

Vi har lunsj og tid til studier fra kl. 11.30-12.30 hver skoledag bortsett fra på mandager. På mandager er det kontaktlærertime i den ene halvdelen av lunsjen. I kontaktlærertimen inviteres også klassens tillitselever, og andre av klassen elever, til å informere om det de måtte ha på hjertet.

Hva er snittet for å komme inn?

Når du søker deg inn på videregående skole er det med bakgrunn i karakterene fra ungdomskolen. Laveste inntakspoeng varierer fra år til år ut fra antall søkere, og mellom utdanningsprogrammene. Om du har inntakspoeng fra 40 og oppover er det normalt et bra utgangspunkt for å kunne gjennomføre studiespesialisering og medier og kommunikasjon, mens det for musikk pleier å ligge noe høyere.

Hvor mange elever er det på Katta?

På Katta har vi ca. 650 elever.

Kan jeg ta et utvekslingsår i utlandet?

Svaret er ja. Vi har elever som er på utveksling i løpet av Vg2-året fordelt på alle våre programområder. Om du tenker å dra på utveksling skal du snakke med rådgiver tidlig på Vg1 slik at utvekslingen kan planlegges i god tid. Du må selv ta kontakt med en utvekslingsorganisasjon eller evt. vurdere Trøndelag fylkeskommunes tilbud for Vg2-elever i York, Storbritannia.

Hvordan er kantinetilbudet på Katta?

Vi har ei kantine med plass til i overkant av 200 elever. I kantina tilbys et variert utvalg av bakevarer og salatbar. Det er ofte rykende ferske skoleboller, kanelboller, pizzaboller m.m. å få kjøpt i kantina. I tillegg finnes et godt utvalg av varm og kald drikke, samt ulike meieriprodukter. På fredager serveres kantinas populære fredagspizza. Det er plassert vanndispensere rundt om på skolen.

Er det et skolebibliotek på Katta?

Vi har et lyst og trivelig skolebibliotek med et godt tilbud av fag- og skjønnlitteratur. Det er flere arbeidsplasser og sofaer for avslapping og samtale på biblioteket. Vi har også en egen lesesal i tilknytning til biblioteket. Og har vi ikke den boka du så gjerne skulle lånt er avstanden til folkebiblioteket ikke lang. Dit rekker du gå i lunsjen om du vil.

Hvordan fungerer elevrådet på Katta?

Vårt elevråd er svært aktivt og elevrådets representanter blir lytta til av skolens ledelse og ansatte. Alle klasser har en tillitsvalgt m/vara.

Hva menes med elevlag/elevklubber?

Det er ulike undergrupper av elevrådet der eleven møter hverandre og er sosiale på tvers av klassetrinn og programområder. Vi har f.eks. skolemiljøgruppa som finner på trivselstiltak for alle elevene på skolen. I et elevlag/en klubb kan du møte andre likesinnede som interesserer seg for det samme som deg. Terskelen for å delta og organisere er lav. Vi er temmelig sikre på at du vil finne et elevlag/en klubb som faller i smak. Hva med juleklubben, strikkeklubben, sjakklubben, KUHK (Kattas uoffiselle hatteklubb), Kattas dress aften, Soddforeningen, Sofaaksjonen, Katta Amnesty, D&D-klubben, Filmklubben, Bokklubben, PIKK (praktisk inspirerende kunstklubb), Russestyret, Låtgruppa, Revygruppa, KØK (Kattas alkoholfrie ølklubb), AKS (aktiv skolestart), Gingerklubben?

Om du har en interesse, som du ønsker at flere tar del i, så kan du selvsagt starte din egen klubb.

Hvor finner jeg helsesykepleier og rådgiver?

Katta har elevtjenesten med tre rådgivere sentralt plassert på skolen. Helsesykepleier har også kontor i kort avstand fra skolens vrimleområde/vestibyle.

Er det mye kontakt mellom elever på ulike programområder på Katta?

Alle våre elever går i sammensatte grupper på tvers av klasser og programområder i fremmedspråk og matematikk på Vg1 og Vg2, og i programfagene på Vg2 og Vg3. Dermed er det god mulighet for å bli kjent med «nye fjes» underveis. Vi har også tverrfaglige temauker på Vg1, Vg2 og Vg3 der alle elever deltar. I tillegg kan du møte elever fra andre klasser i de ulike elevlagene/klubbene våre.