Behov for å snakke med noen?

Info-om-Elevhjelpa_liggende2.jpg

Elevtjenesten (miljøteam, OT, karriereveiledere, PPT og helsesykepleier) er tilgjengelig for både elever, foreldre og ansatte ved skolen, så ta kontakt via elevhjelpa.no