Behov for å snakke med noen?

Helsesykepleier.png

I forbindelse med at skolen er stengt, kan det være elever eller foresatte som har behov for å prate med noen.

Elevtjenesten og skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig for både elever, foreldre og ansatte ved skolen, så ta kontakt på telefon eller e-post hvis dere lurer på noe. Elevtjenesten kan også kontaktes via elevhjelpa.no  og i tillegg kan miljøteam nås via sin facebookside: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000883452696