Yrkes- og studiekompetanse YSK, bygg- og anleggsteknikk

Yrkes- og studiekompetanse YSK er et 4-årig utdanningstilbud som fører til fagbrev og spesiell studiekompetanse.

Hva er Yrkes- og studiekompetanse (YSK) 
YSK er en 4-årig utdanning hvor du ved Verdal videregående skole kan velge mellom to utdanningsløp:

  • Vg1 bygg og anleggsteknikk, Vg2 tømrer eller vg2 betong og 2 års læretid.
  • Vg1 Teknologi- og industrifag, Vg2 industriteknologi og 2 års læretid i et aktuelt lærefag. 
Disse utdanningsløpene er organisert slik at elevene/lærlingene veksler mellom skole og bedrift i 4 år. De 2 første årene er du elev og de 2 siste årene er du lærling med lærlingkontrakt (ansatt i bedrift). De 3 første årene er det undervisning i 3 dager pr. uke og opplæring i bedrift i 2 dager pr. uke. Det siste året er det 3 dager opplæring i bedrift pr. uke og 2 dager med undervisning.

Eleven/lærlingen følger arbeidstiden til bedriften gjennom alle 4 årene. Dvs.at eleven/lærlingen følger bedriftens arbeidsår i forhold til ferieavvikling. Eleven/lærlingen lønnes av bedriften.

Tilbudet er et samarbeid mellom Verdal videregående skole og aktuelle godkjente lærebedrifter. 


Inntak til YSK 
Inntak skjer i nært samarbeid med Verdal videregående skole og aktuelle bedrifter. Det tas inn 6 elever i hvert utdanningsløp pr. år, og det er de aktuelle lærebedriftene som avgjør hvem som får plass på bakgrunn av poeng, intervju og interesser. Elevene/lærlingene får lærlingelønn for læretid i bedrift fordelt over 4 år.

Sist oppdatert 18.10.2023