Datamaskiner for elever i Trøndelagfylkeskommune

student_PC.png

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en maskin, som må oppfylle noen minstekrav, eller du kan kjøpe en subsidiert PC av fylkeskommunen.

To valgmuligheter
Som elev høsten 2019 vil du altså ha to valgmuligheter:

  • Valg A – Ta med din egen datamaskin
  • Valg B – Kjøpe PC gjennom fylkeskommunen

 

Det er viktig at dette valget tas i god tid før skolestart slik at du har nødvendig datautstyr klart til skolestart.

Før du eventuelt velger alternativ A (ta med egen datamaskin) må du kontrollere at maskinen du har eller kjøper tilfredsstiller de tekniske kravene ved det utdanningsprogrammet du skal begynne på.

Du bør imidlertid vente med å bestille PC av fylkeskommunen til etter andre inntaket 9.august dersom:
  • du er usikker på om du skal begynne på videregående skole
  • du skal søke på Medieproduksjon, Medier og kommunikasjon eller Kunst, design og arkitektur og er usikker på om du får plass (elever på disse utdannings-programmene får en annen PC enn resten)


Kjøper du PC av fylkeskommunen koster det deg totalt 3 ganger det årlige minste utstyrsstipendet som elever i videregående skole kan få (krever søknad til Lånekassen). Fylkeskommunen subsidierer det resterende beløpet. Dersom du kjøper en datamaskin gjennom en vanlig forhandler gir vi ikke støtte til dette. Alle har imidlertid rett på utstyrsstipend fra Lånekassen.

Du kan lese mer om ordningen her:
Elev-PC

Med vennlig hilsen
Eivind Neumann-Larsen Rådgiver

Sist oppdatert 14.06.2019