Elevundersøkelsen – informasjon til elever i videregående opplæring

elevundersokelsen.jpg

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.
Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?
Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern
Når du svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om deg. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Vår databehandler Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen for Utdanningsdirektoratet, og de må følge samme regelverk.
Du oppgir ikke navn og det er heller ikke knyttet personnummer til svarene dine i Elevundersøkelsen. Når du har svart på undersøkelsen, brytes koblingen mellom påloggingskoden/-lenken din og det du har svart. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (eksempelvis ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor har Utdanningsdirektoratet svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne dine svar. Svarene oppbevares så lenge det er nødvendig.
I de tilfeller Utdanningsdirektoratet leverer ut svarene til forskning, må forskerne følge direktoratets regler for behandling av personopplysninger og taushetsplikt, og de må underskrive en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til privatskoleloven § 2-3. Du kan ikke kreve innsyn i, retting i eller sletting av svarene, fordi svarene dine ikke kan knyttes direkte til deg.
Rettslig grunnlag for forskning, statistikk og lagring i arkiv er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav j. Personopplysningsloven §§ 8 og 9 er det supplerende nasjonale rettsgrunnlaget.

Har du spørsmål?
For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirektoratet.
Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:

+47 23 30 12 00

Du finner også mye informasjon på: www.udir.no/undersokelser

Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på:

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Elevundersøkelsen. Du finner mer informasjon på: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til- datatilsynet

Trykk her for informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Trykk her om du trenger å lese denne informasjonen på et annen språk

Sist oppdatert 27.10.2022