Velkomstbrev 23/24

Anne Birgitte 2023.jpg
Bilde av Anne Birgitte Sklet (rektor)

Elever på VG1, VG2 og VG3 ved Grong videregående skole. Så bra at du vil være vår elev skoleåret 2023/2024.

Alle elever møter på skolen torsdag 17. august kl. 08.25.
VG1 begynner i auditoriet.
Dagen avsluttes kl. 15.30.

Første skoledag i matfriminuttet inviteres VG2 og VG3 elevene til gratis lunsj i kantina.
VG1 elevene serveres lunsj på fredag.

Alle VG1 og VG2 klasser vil få MOT besøk i løpet av de to første ukene. Ronja, Silje, Anders og Tormod er våre MOT-coacher. Ellers vil vi ha åpningsuker som bygger på «trygg og god start».

Elev-pc
Alle elever skal ha egen elev-pc.

Lånekassen
Alle som søker om stipend og lån fra Lånekassen, må søke på nett. Dette kan du gjøre via vigo.no. Informasjon om hvordan du søker støtte til videregående opplæring finner du på http://www.lanekassen.no/ under stipend og lån, vanlig videregående opplæring og slik søker du.

Busskort
De som trenger busskort fra hjemmet/hybel må bestille det selv, følg linken: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Skolebevis
Elevene må selv ordne seg digitale skolebevis, følg linken: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/bevis/

Registreringsskjema
Viktig at korrekt adresse og e-postadresser er fylt ut på registreringsskjemaet. Skjemaene finner du her. Fyll ut og send til postmottak.grongvgs@trondelagfylke.no

Hjertelig velkommen til skolen!

Grong, den 3.august 2023

Anne Birgitte Steinsli Sklet
Rektor

Sist oppdatert 05.08.2023