PP-tjenesten

Kontaktpersoner i PPT på Malvik vgs er Tale Ekker, Anne Grete Kant og Camilla Øwre-Johnsen. Elevtjenesten har møter hver mandag.

Sist oppdatert 18.04.2018