Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT, helsesøster og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen.

NINA ELGÅEN OLSEN: fagleder for elevtjenesten med hovedansvar for spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Hun er i tillegg fagleder for avdelingene Helse- og oppvekst og norsk/samfunnsfag på studiespesialisering. Hun har overordnet ansvar for elevdemokrati og helhetlig skolemiljø, og er skolens elevrådskontakt.

SOLVEIG RØNNING: Karriereveileder og sosialpedagogisk veileder for studiespesialisering og idrettsfag. Solveig har ansvar for yrkesveiledning og informasjon og hjelp ved søkning til skoler og universiteter. Hun kan være en samtalepartner og hjelper når problemer oppstår i skolen.

GRETE HANSSEN: Karriereveileder, sosialpedagogisk veileder og formidlingskoordinator for yrkesfag. Grete har ansvaret for karriereveiledning og informasjon og hjelp ved søking til skoler og bedrifter. Hun kan være en samtalepartner og hjelper når problemer oppstår i skolen.

RUNAR NERVIK: Runar er OT-veileder. Ved høyt fravær, når elever slutter eller ikke benytter seg av retten sin blir OT koblet inn.

Nina Elgåen Olsen
Leder elevtjenesten
74 17 64 14 92 40 19 00
Solveig Rønning
Karriereveileder, rådgiver, lærer
74 17 64 31 41 48 85 91
Grete Hanssen
Karriereveileder, rådgiver, lærer
74 17 63 61 95 88 88 29
Runar Nervik
OT-veileder, lærer
74 17 64 25 91 24 01 36
Sist oppdatert 03.07.2018