Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT, helsesykepleier og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen.

INGUNN AASEN BØRRESEN: fagleder for elevtjenesten med hovedansvar for spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Hun er i tillegg fagleder for avdelingene Helse- og oppvekst og norsk/samfunnsfag på studiespesialisering. Hun har overordnet ansvar for elevdemokrati og helhetlig skolemiljø, og er skolens elevrådskontakt.

HILDE BREISKALBAKKEN: Karriereveileder og sosialpedagogisk veileder for studiespesialisering og idrettsfag. Hilde har ansvar for yrkesveiledning og informasjon og hjelp ved søkning til skoler og universiteter. Hun kan være en samtalepartner og hjelper når problemer oppstår i skolen.

NINA EKLE: Karriereveileder, sosialpedagogisk veileder og formidlingskoordinator for yrkesfag. Nina har ansvaret for karriereveiledning og informasjon og hjelp ved søking til skoler og bedrifter. Hun kan være en samtalepartner og hjelper når problemer oppstår i skolen.

RUNAR NERVIK: Runar er OT-veileder. Ved høyt fravær, når elever slutter eller ikke benytter seg av retten sin blir OT koblet inn.

Sist oppdatert 15.02.2022