Velkommen til nytt skoleår

Viktig informasjon.jpg

Her ligger det informasjon til elever/foresatte om oppstart høsten 2022.

HUSK! Foreldre/foresatte må registrere mobilnummer og e-postadresse.

 • Velkomstbrev (som PDF)
 • Informasjonsbrev om bestilling av PC (som PDF)
 • PC-ordning (bestill ny PC eller ta med egen bærbar PC)
 • Informasjon fra IKT
 • Digitale skolebevis
 • Lenke til Lånekassen.
 • Skoleruta (som PDF)
 • Velkomstbrev - HUDpleielinja
 • Informasjon om skoleskyss (digital søknadsportal)
 • Elevheftet (som PDF)
 • Oppstart : torsdag 18. august 
  • Oppstartsamtaler -  Alle VG1-klasser. Vi inviterer også foreldre/foresatte til å delta på møtet mellom elev og kontaktlærer (20 minutter per elev). Ta med egen PC (som vi skal tilkoble skolens nettverk). I tillegg skal vi ta bilde enkeltvis av alle nye elever. Mer informasjon kommer.
  • vg2 (2STA,2STB,2ID) oppmøte kl.10:00 i kantina
  • vg2 (2EE,2AU,2HE,2HU) oppmøte etter egen avtale mellom kl 08:00 - 15:30 
  • vg3 (alle klasser, 3STA, 3STB, 3ID, 3AU og 3HUD) oppmøte kl 10:00 i kantina.
 • Vi planlegger aktivitetsdag torsdag 25 . august - mer informasjon kommer senere.

 

Sist oppdatert 09.08.2022