ERASMUS+

erasmus.jpg

Muligheter for internasjonal skoleutveksling ved Malvik vgs. Skolen deltar sammen med 5 skoler fra andre land i et stort europeisk «Erasmus+-skolepartnerskap».

Dette gir muligheter til våre elever til å søke plass til skoleutveksling gjennom felles studieuker i andre land. Sammen med oss deltar skoler fra Hellas, Litauen, Italia, Tyskland og Danmark.

Hovedtemaet har vi kalt «Annerledes i fellesskap». Det betyr at vi vil bringe elever med ulik bakgrunn sammen for å jobbe med verdier som europeiske identitet, integrasjon av mennesker fra andre kulturer og inklusjon av mennesker med ulike handikap og utfordringer. Vi har planlagt tre store elevworkshop som skal utforske disse temaer og som gir mulighet til å utvide horisonten, til å praktisere fremmedspråkkunnskapene og til å knytte vennskap med elever fra andre kulturer.

Prosjektet starter opp igjen så fort pandemien er over.

https://www.erasmusplus-unsere-chancen-in-europa.eu/

https://erasmusplus-gemeinsam-anders.eu/

Sist oppdatert 22.06.2021