Karrieredager

Alle elever i 10. klasse får tilbud om å bli kjent med videregående skole via karrieredagene. Elever og foresatte deltar på et informasjonsmøte på kveldstid der temaet er videregående opplæring og de muligheter som finnes. Det er fagenheten i fylket som er ansvarlig for informasjonsmøtet. Informasjonen er lik for alle.

Som en del av karrieredagene skal elevene i 10. klasse fordeles på yrkefaglige- og studieforberedende program. Vi  tar vi imot elever på hospitering, og elever og foresatte på Åpen skole. Hospitering vil si at elevene får et innblikk i et bestemt programområde m/omvisning og ulike programposter.

Hos oss kan elevene hospitere på studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag eller helse- og oppvekstfag. Under Åpen skole åpner vi dørene også for foresatte.

Mer informasjon finner du her.

Sist oppdatert 18.04.2018