Hospitering

Alle elever i 10. klasse får tilbud om å bli kjent med Malvik videregående skole via hospitering.

Hospitering vil si at elevene får et innblikk i et bestemt programområde m/omvisning og ulike programposter. Hos oss kan elevene hospitere på studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag eller helse- og oppvekstfag

Her finner du mer informasjon :

Idrettsfag - program  - 9. november og program  - 11. november.

  Kontaktperson : Kjellrun Sporild

Studiespesialiserende - program (7. november, 8. november og 10. november)

  Kontaktperson : Helge Thun

Helse- og oppvekstfag - program (8. november)

  Kontaktperson : Ingunn Børresen

Elektrofag - program - program (15. og 16. november)

  Kontaktperson : Christian Bauer

Tilrettelagt undervisning (TO) har hospitering 1. november og 8. november.

  Kontaktperson : Christian Bauer

 

Åpen kveld arrageres mandag 16. januar. Mer informasjon kommer senere.

Sist oppdatert 03.11.2022