Hospitering

Alle elever i 10. klasse får tilbud om å bli kjent med Malvik videregående skole via hospitering.

Hospitering vil si at elevene får et innblikk i et bestemt programområde m/omvisning og ulike programposter. Hos oss kan elevene hospitere på studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag eller helse- og oppvekstfag

Her finner du mer informasjon (program som PDF for hvert programområe) :

Idrettsfag - onsdag 8. november og fredag 17. november

Elevene kan velge mellom håndball, fotball og breddeidrett.

  Kontaktperson : Andreas Einan

Studiespesialiserende  - tirsdag 14. november og onsdag 15. november 

  Kontaktperson : Helge Thun

Helse- og oppvekstfag - mandag 6. november

  Kontaktperson : Ingun Børresen

Elektrofag -  tirsdag 14. og onsdag 15. november

  Kontaktperson : Per-Otto Larsen

Åpen kveld arrageres mandag 27. november. Mer informasjon kommer senere.

Sist oppdatert 25.10.2023