Utstyrsstipend

writing-1149962_640.jpg

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC og annet nødvendig utstyr.

For mer informasjon, gå til https://www.lanekassen.no/utstyrsstipend

Sist oppdatert 22.06.2021