Nytt om fravær

Skolen.JPG

Unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres. Regjeringen har meldt at unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres ut skoleåret.

Det betyr at fravær av helsegrunner som skal unntas fraværsgrensa igjen kan dokumenteres med egenmelding fra myndige elever eller bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år. Fravær av helsegrunner skal heller ikke føres på vitnemålet.

For mer informasjon se på dette PDF-dokumentet

Sist oppdatert 05.11.2021