ERASMUS+

people-2557399_640.jpg

«Unsere Chancen in Europa» - et Erasmus+-prosjekt som skolen er en del av.

Lenke til prosjektet.

Skolen har i i uken (uke 42 - 2019) hatt besøk av 8 elever og 2 lærere fra en teknisk fagskole i Bruneck i Italia. Vi har samarbeidet i flere å om både elevutveksling og Erasmus+ og mange elever har reist i årenes løp både nordover og sørover.

Gjestene likte seg godt her og fikk hospitere i diverse fag, bl. a. Kjemi, Automatisering, Fysikk, Engelsk, Tysk og Matematikk. Felles kveldsmat med noen Malvik-elever, byvandring og Bymarka- tur stod også på programmet.

En stor takk til alle som har bidratt til å ta imot gjestene.

Bilder fra besøket!

 

Sist oppdatert 22.06.2021