Eksamen

laptop-1385700_640.jpg

Skriftlig eksamen for elever er avlyst, men muntlig eksamen skal gjennomføres som normalt for 3STA, 3STB og 3ID.

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring er avlyst våren 2021. Det er fremdeles noen kandidater som skal ta eksamen.

Det er nå bestemt at alle elever som er oppmeldt til muntlig eksamen i klasse 3STA, 3STB og 3ID, skal gjennomføre eksamen. Eksamen kan bli utført på en digital plattform. Dette gjelder ikke elever som er oppmeldt til eksamen i et fag med eksamensformen muntlig-praktisk (MP-eksamen). Det betyr at litt over halvparten av elevene kommer opp til muntlig eksamen.

Elevene får kjennskap til eksamenstrekket 48 timer før eksamen. Eksamen i muntlig vil arrangeres i perioden 1. - 16. juni. Mer informasjon kommer senere!

Klasse 3AU må ha en obligatorisk eksamen i automatiseringsfaget. Den arrangeres på skolen (rom 1054) fredag 28. mai.

Alle som er påmeldt privatisteksamen, skal ta eksamen. Tid og sted får kandidatene fra Privatistkontoret.

Lenke til Trøndelag fylkeskommune sitt nettsted med viktig informasjon til elever.

 

 
 

Sist oppdatert 12.04.2021