Informasjon om eksamen

laptop-1385700_640.jpg

Informasjon om eksamen, standpunkt og klage på karakter.

Plan for sentralgitt skriftlig eksamen ved skolen, ligger her. Elever informeres fredag 12. mai kl 09:00 om skriftlig eksamen.

Plan for hva som skjer når, finner du her.

Lenke til Trøndelag fylkeskommune sitt nettsted med viktig informasjon til elever.

Lenke til klage på eksamen. Det er lurt å snakke med eksamensansvarlig før du klager. Klagefristen er 10 kalenderdager etter at du skulle ha gjort deg kjent med karakter.

Lenke til klageskjema for standpunkt, men snakk først med faglærer før du klager. Klagefristen er 10 kalenderdager etter at du skulle ha gjort deg kjent med karakter. Klageskjema finner du når du velger ELEV (litt lenger ned på siden).

 
 

Sist oppdatert 21.04.2023