Informasjon fra foreldremøte - VG1 ST/IDR

writing-1149962_640.jpg

Tirsdag 24. januar arrangerte skole infomøte på TEAMS.

Innhold på møtet

  • Valgbare programfag vg2 og vg3 (fagvalg)
  • Valg av programområde (gjelder ST)
  • Søknadsfrister
  • Informasjon om eksamen

Infomøte ble gjennomført på TEAMS. Her er et hefte med oversikt over elevene valgmuligheter (som PDF). Lenger ned på siden ligger det en kopi av lysark som ble vist på begge møtene.

* Tirsdag 24. januar kl.19.00 for vg1 idrettsfag - lenke til informasjon

* Tirsdag 24. januar kl.19.45 for vg1 studiespess - lenke til informasjon

Sist oppdatert 25.01.2023