Informasjon om foreldremøte - VG1 ST/IDR

writing-1149962_640.jpg

Mandag 12. februar arrangerte skole infomøte på TEAMS.

Innhold på møtet

  • Valgbare programfag vg2 og vg3 (fagvalg)
  • Valg av programområde (gjelder ST)
  • Søknadsfrister
  • Informasjon om eksamen

* mandag 12. februar  kl.19.00 for vg1 (klasse 1STA og 1STB)

* mandag 12. februar  kl.19.45 for vg1 (klasse 1ID)

Mandag 12.02 blir det gjennomført informasjonsmøte om fagvalg for foresatte.

Kl. 19.00 blir det møte for vg1 ST, mens kl. 19.45 blir det for vg1 ID. Møtet gjennomføres på Teams, og du benytter følgende lenke: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBjYTFhYWYtZjViNC00OTBlLThhMDktMTRiMjVhMzUxZGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22%2c%22Oid%22%3a%22c495e047-c841-45b8-888f-63968d7b3bc8%22%7d

Om du har problemer med å benytte lenken, kan du alternativt gå inn på denne nettsiden: https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1

  • Møte-ID: 350 831 981 471
    Passord: Uw3jkV

 

Sist oppdatert 12.02.2024