Må du ha legeattest?

Korona virus.jpg

Vi har fått mange henvendelser fra kommuneoverleger knyttet til dokumentasjonskravet opp mot fraværsgrensen.

Legetjenestene rundt omkring i fylket er under stort press, og det er spørsmål om når det er nødvendig at elevene innhenter dokumentasjon på fravær av helsegrunner.

Fraværsgrensen er på 10 prosent. Elever som har under 10 prosent udokumentert fravær i faget trenger ikke å dokumentere fravær av helsegrunner med legeerklæring for å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

For å hjelpe til med å redusere presset på legetjenestene oppfordrer vi skolene til å tydeliggjøre for elevene at

  • det ikke er behov for dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig på fravær av helsegrunner før eleven nærmer seg fraværsgrensen.
  • Så lenge fraværet i faget for perioden er på under 10 prosent kan også egenmelding uten dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig benyttes.
  • Ved bruk av egenmelding ved fravær av helsegrunner vil fraværet telle mot fraværsgrensen, men det vil ikke telle mot elevens ordenskarakter.
Sist oppdatert 22.11.2022