Klage på karakter

pencil-918449_1920.jpg

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager på karakter og lenke til klageskjema.

Det er viktig at du snakker med faglærer FØR du klager. Dette gjelder både standpunkt- og eksamenskarakter.

STANDPUNKT (bruk denne lenken)

Lenke til Trøndelag fylkeskommunes side med informasjon + klageskjema.

EKSAMEN

Send e-post til eksamensansvarlig Helge Thun.

Standpunkt offentliggjøres på InSchool onsdag 5. juni kl 12:00 (alle på vg3 samt YF vg2). Klagefisten er fredag 14. juni.

Det er ditt ansvar som elev å gjøre deg kjent med hva du fikk i standpunkt og til eksamen. Klage på standpunkt behandles fortløpende og saksbehandlingstid er avhengig av antall klager.

For alle andre elever offentliggjøres standpunkt onsdag 12. juni kl 12:00. Klagefrist er 21. juni.

Skriftlig eksamen offentliggjøres 21. juni (etter kl 16:00). Hurtigklagefrist er onsdag 26. juni, kl 12:00. Da rekker klagenemda saksbehandle dette før vitnemål sendes til Samordnet opptak.

Klager på skriftlig eksamen som kommer inn etter den tid, men før klagefristen utgår (1. juli), vil ikke bli saksbehandlet før i august måned.

Sist oppdatert 26.06.2024