Klage på karakter

pencil-918449_1920.jpg

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager på karakter og lenke til klageskjema.

Det er viktig at du snakker med faglærer FØR du klager. Dette gjelder både standpunkt- og eksamenskarakter.

STANDPUNKT (bruk denne lenken)

Lenke til Trøndelag fylkeskommunes side med informasjon + klageskjema.

EKSAMEN (bruk denne lenken)

Lenke til Klageskjema (eksamen) sendes elektronisk til skolen.

Standpunkt offentliggjøres på Everyday fredag 9. juni kl 14:00 (alle på vg3 samt YF vg2). Klagefisten er mandag 19. juni.

Det er ditt ansvar som elev å gjøre deg kjent med hva du fikk i standpunkt og til eksamen.

For alle andre elever offentliggjøres standpunkt fredag 16. juni kl 14:00. Klagefrist er 26. juni.

Skriftlig eksamen offentliggjøres (på Everyday) 22. juni. Hurtigklagefrist er onsdag 28. juni, kl 09:00. Da rekker klagenemda saksbehandle dette før vitnemål sendes til Samordnet opptak.

Klager på skriftlig eksamen som kommer inn etter den tid, men før klagefristen utgår (3 juli), vil ikke bli saksbehandlet før i august måned.

Sist oppdatert 21.06.2023