Klage på karakter

pencil-918449_1920.jpg

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager på karakter og lenke til klageskjema.

Det er viktig at du snakker med faglærer FØR du klager. Dette gjelder både standpunkt- og eksamenskarakter.

Lenke til Trøndelag fylkeskommunes side med informasjon + klageskjema.

Lenke til Klageskjema sendes elektronisk til skolen.

Standpunkt  offentliggjøres på Everyday tirsdag 14. juni (standpunkt for vg3 onsdag 15. juni). Klagefisten er fredag 24. juni (lørdag 25. juni for vg3) med en hurtigklagefrist fredag 17. juni  (lørdag 18. juni for vg3). Da rekker vi å saksbehandle dette før vitnemål sendes til Samordnet opptak hvis det kommer inn til oss i henhold til hurtigklagefristen.

Klager som kommer inn etter den tid, men før klagefristen utgår, vil vi trolig ikke klare å saksbehandle før i august måned.

Eksamenskarakter på skriftlig eksamen offentliggjøres mandag 20. juni på Everyday.

Klagefrist på eksamenskarakter er torsdag 30. juni kl 15:00. 

Sist oppdatert 14.06.2022