Klage på karakter

pencil-918449_1920.jpg

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager på karakter.

Lenke til Trøndelag fylkeskommunes side med informasjon + klageskjema.

Klageskjema sendes enten elektronisk eller skrives ut og leveres til fagansvarlig Helge Thun

Standpunkt (offentliggjøres på Skolearena 29. mai 2019) for elever på vg3 har en klagefrist som er til og med tirsdag 11. juni. Klagefristen for vg1 og vg2 (offentliggjøres på Skolearena 7. juni 2019) er til og med onsdag 19. juni. Bruk klageskjema, men snakk med faglærer FØR du klager!

Skriftlig eksamenskarakter offentliggjøres torsdag 20. juni (på Skolearena). Hurtigklagefrist (slik at eventuell ny karakter kommer på 1. gangsvitnemål) er til og med mandag 24. juni, mens normal klagefrist er 1. juli

Sist oppdatert 13.06.2019