Klage på karakter

pencil-918449_1920.jpg

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager på karakter (standpunkt, eksamen eller orden/adferd).

Det er viktig at du snakker med faglærer FØR du klager. Dette gjelder både standpunk- og en eventuell eksamenskarakter.

Lenke til Trøndelag fylkeskommunes side med informasjon + klageskjema.

Klageskjema (du kan også skrive et brev) sendes enten elektronisk eller skrives ut og leveres til fagansvarlig Helge Thun

Standpunkt  offentliggjøres på Everyday 14. juni. Klagefisten er fredag 24. juni med en hurtigklagefrist den 17. juni (da rekker vi å saksbehandle dette før vitnemål sendes til Samordnet opptak). Klager som kommer inn etter den tid, men før klagefristen utgår, vil vi trolig ikke klare å saksbehandle før i august måned.

Eksamenskarakter på skriftlig eksamen offentliggjøres lørdag 18. juni på Everyday.

Klagefrist på eksamenskarakter er onsdag 29. juni kl 15:00. 

Sist oppdatert 27.04.2022