Klage på karakter

pencil-918449_1920.jpg

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager på karakter.

Det er viktig at du snakker med faglærer FØR du klager. Dette gjelder både standpunk- og en eventuell eksamenskarakter.

Lenke til Trøndelag fylkeskommunes side med informasjon + klageskjema.

Klageskjema (du kan også skrive et brev) sendes enten elektronisk eller skrives ut og leveres til fagansvarlig Helge Thun

Standpunkt for elever på VG3 offentliggjøres på Everyday 2. juni. Klagefisten er fredag 11. juni.

Klagefristen for vg1 og vg2 (standpunktkarakterene offentliggjøres på Everyday 10. juni) er satt til lørdag 19. juni.

Eksamenskarakter på skriftlig eksamen offentliggjøres lørdag 19. juni på Everyday.

Hurtigklagefrist på eksamenskarakter er fredag 25. juni kl 15:00. Da vil eventuell ny karakter kommer på 1. gangsvitnemål. Normal klagefrist for eksamen er 2. juli. Da får du imidlertid vite resultatet i slutten av august måned. Det er derfor lurt å sende inn klagen så raskt som mulig, men snakk først med faglærer.

Helge Thun
Fagleder m/personalansvar
74 17 63 75 93 81 88 74
Sist oppdatert 22.06.2021