Skoleskyss - AtB

AtB.png

AtB innfører nytt kollektivsystem fra 3. august i Trondheimsområdet.

Fra høsten lørdag 3. august får Trondheimområdet (inkludert Klæbu, Melhus og Malvik) et helt nytt kollektivsystem. Det nye systemet er bygd opp som et nettverk, noe som gir flere reisemuligheter og hyppigere avganger på mange linjer.

Skoleruter blir publisert på atb.no i god tid før skolestart.

Linjene som betjener holdeplasser i nærheten av Malvik Videregående Skole

  • Vikhammer vil betjenes av linje 70, 79 og 84. 
  • Vikhammerløkka vil betjenes av linje 70 og 84.

Les mer om dette her!

Sist oppdatert 15.05.2019