Skoleskyss - AtB

AtB.png

AtB innfører nytt kollektivsystem fra 3. august i Trondheimsområdet.

Fra høsten lørdag 3. august får Trondheimområdet (inkludert Klæbu, Melhus og Malvik) et helt nytt kollektivsystem. Det nye systemet er bygd opp som et nettverk, noe som gir flere reisemuligheter og hyppigere avganger på mange linjer.

Les mer om nytt kollektivsystem her!

Mer om digital søknad for fri skoleskyss (WORD-dokument).

Skoleruter blir publisert på atb.no i god tid før skolestart.

Linjene som betjener holdeplasser i nærheten av Malvik Videregående Skole

  • Vikhammer vil betjenes av linje 70, 79 og 86. 
  • Vikhammerløkka vil betjenes av linje 70 og 86.
  • Bussrute nr 86 (siste versjon per 11. september 2019 med korrigert bussrute når det gjelder avganger om ettermiddagen)
  • Bussrute 207

 

Sist oppdatert 11.09.2019