Parkering

parkering.jpg

Parkering skjer på oppmerket parkeringsplass.

Skolen disponerer et mindre antall parkeringsplasser. Vi har i tillegg 3 korttidsplasser (parkering på inntil 30 minutter), 4 plasser til gjester (bl.a. for besøkende til hudpleien) samt noen handicapplasser.

NB! Dette blir iverksatt fra skolestart:

Alle ansatte/besøkende som skal benytte parkeringsplass, må registrere sitt bilnummer (enten i ekspedisjonen eller hudpleien). Trondheim Parkering sjekker regelmessig om noen parkerer ulovlig. Hvis dette oppdages, blir bileier ilagt en bot.

Hvis det ikke finnes parkeringsplass, benyttes parkeringsplass ved Vikhammer samfunnshus (200 m i retning Hommelvik).

Elever skal alltid parkere på parkeringsplass ved samfunnshuset.

Sist oppdatert 01.07.2020