Oppfølgingstjeneste

Oppfølgingstjenesten er en tjeneste som tilbys elever som har avbrutt sin opplæring i videregående skole, eller for ungdommer som har takket nei til tilbud om opplæring.

Oppfølgingstjenesten formidler kontakt mot arbeidslivet via NAV. Oppfølgingstjenesten tilbyr veiledningssamtaler og kontakt opp mot andre tjenester som f.eks PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste.

Runar Nervik har ansvaret for oppfølgingstjenesten ved skolen. Runar har sitt kontor på samme sted som Elevtjenesten.

Runar Nervik
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 64 25 91 24 01 36
Sist oppdatert 22.06.2021