Nettskolen

nettskole.png

Som elev ved skolen kan du søke om plass på nettskolen innen 15. mars.

Tilbud og innsøking for skoleår 2024 – 2025

Fagtilbudene for neste skoleår er nå klare, så det er nå mulig å søke. Fagene er kun for elever som ikke har muligheten til å ta fagene på egen skole. Enten fordi at skolen ikke setter igang fag eller hvis fag ikke passer på timeplan. Fagene startes opp hvis det er tilstrekkelig med elever som ønsker å ta fagene. 

Ved oversøking kan det bli aktuelt å gjennomføre et karakterinntak.

Søknadsfrist er 15.mars, med unntak av kinesisk I og fransk II (nye elever på vg1).

For mer informasjon , se her.

Helge Thun
Fagleder m/personalansvar
74 17 63 75 93 81 88 74
Andreas Einan
Fagleder m/personalansvar
74 17 63 25 95 15 61 01
Sist oppdatert 31.01.2024