Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Du kan velge matematikk 1P og matematikk 1T. I tillegg må du velge et fremmedspråk som kan være tysk, fransk eller spansk.

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Vi tilbyr programfagene :

  Fysikk 1, kjemi 1 og biologi 1.

  I tillegg har vi matematikk R1, matematikk S1 og matematikk 2P.

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Vi tilbyr programfagene:

  Historie og filosofi 1, engelsk 1, sosiologi og sosialantropologi, psykologi 1 økonomistyring og entrepenørskap og bedriftsetablering 1.

  I tillegg matematikk S1 og 2P.

 • Tredje år

  På realfag kan du velge mellom : Fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og matematikk R2. På samfunnsfag og språk : Historie og filosofi 2, samfunnsfaglig engelsk, økonomi og ledelse, matematikk S2, psykologi 2 og entreprenørskap og bedriftsetablering 2.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no