Konsekvenser av juks og plagiat

Ole Vig videregående skole ser veldig alvorlig på juks, forsøk på juks og plagiering. Det kan få store konsekvenser for den enkelte som gjør dette.

Hva regnes som juks og plagiat?

Eksempler på juks er å bruke ulovlige hjelpemidler, samarbeid med andre uten lov, eller å presentere andres arbeid som sitt eget.

Plagiat er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster – uten kildereferanser og uten at teksten er markert som sitat.

Plagiat er ikke alltid en bevisst handling, men kan oppstå hvis du har misforstått hvordan kilder skal brukes. For å unngå plagiering og juks er det viktig at du lærer deg riktig kildebruk.

Konsekvenser ved juks og plagiat

Reaksjonene for juks og plagiat er knyttet til forskriften til opplæringslovas punkter om vurdering, ordensreglement for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger om kildebruk.

Presiseringene og de veiledende prosentrammene under skal gjøre det mer forutsigbart for våre elever og lærere og gi enhetlig praksis.

Konsekvenser av juks, plagiat og dårlig kildebruk ved Ole Vig videregående skole

 

Definisjon

Reaksjon

Juks

1. Ulovlige hjelpemidler

Bruk av ulovlige hjelpemidler (ut ifra oppgitte regler på aktuell vurderingssituasjon).

Dette inkluderer ulovlig kommunikasjon med andre.

 1. Atferdsanmerkning 
 2. IV på oppgavebesvarelsen
 3. Varsel om fare for nedsatt atferds­karakter sendes av kontaktlærer.
 4. Ved bruk eller mistanke om bruk av oversettelsesprogram/chatbotgpt eller tilsvarende,  kan eleven på kort varsel bli bedt om å gjennomføre en ny vurderingssituasjon uten hjelpemiddel.

 

2. Noen andre har løst oppgaven for deg.

Hele oppgavebesvarelsen er laget av en annen.

 1. Atferdsanmerkning  
 2. IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egen­produsert innhold, vurderes arbeidet til lav måloppnåelse (normalt karakter 1) 
 3. Varsel om fare for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer

Plagiat

Store deler av skriftlig eller praktisk arbeid (ca. 50%) er utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte fra en annen kilde.

Kildehenvisning/ referanser er ikke oppgitt.

1 eller IV: Avhengig av om det er noe som tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vil det enten settes 1 eller IV på oppgaven.

 

Dårlig kildebruk

Eventuelt mindre deler plagiert

Vesentlige deler av besvarelsen/arbeidet (20-50 %) er tydelig «lånt» eller kopiert uten at det kommer fram gjennom kildehenvisninger eller referanser.

 1. Vg1, termin 1, første gang i faget: 24 timers frist til å korrigere, ingen andre konsekvenser
  Ellers:
   
 2. Resten av oppgaven vurderes ut fra oppgaven og som delvis besvart. Manglende kilder og referanser vil normalt innebære lavere måloppnåelse.

Under 20 % av besvarelsen/arbeidet er helt tydelig «lånt» eller kopiert uten at det kommer fram gjennom kildehenvisninger eller referanser.

Dette punktet anses som en del av opplæringen i god kildebruk

 1. Vg1 og vg2, termin 1, første gang i faget: 24 timers frist til å korrigere, ingen andre konsekvenser 
  Ellers:
   
 2. Oppgaven vurderes ut ifra oppgaven og som delvis besvart. Manglende kilder og referanser vil normalt innebære lavere måloppnåelse.
Sist oppdatert 27.02.2023