Skolens ledelse

Rektor: Odd-Inge Strandheim

Assisterende rektor: Berit Selbæk

Administrasjonsleder: Magne Farstad

Kvalitetsleder: Hilde Rømo Fresvig 

Studieleder: Vegar Wold

Avdelingsledere:

  • Bjørnar Austvik - musikk, dans 

  • Anne Grete Brevik - studiespesialisering, spåk, samfunnsfag, økonomifag, kroppsøving 

  • Pål-Anders Brønstad - design og håndverk, medier og kommunikasjon

  • Asgeir Finserås - Stjørdal fagskole 
  • Frank Fuglem - bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon 
  • Ole Morten Hammer -  alternativ opplæring, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel 

  • Terje Olav Harnes - studiespesialisering, realfag, forskerlinje 

  • Kaare Kalvik - bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon 

  • Ragnhild Moe - anleggsteknikk, transport og logistikk, yrkessjåfør (Skolested Sutterøy)Kontaktinformasjon:

Odd-Inge Strandheim
Rektor
74 17 71 76
Berit Selbæk
Assisterende rektor
74 17 70 09
Magne Jostein Farstad
Adm.leder
74 17 71 47
Hilde Rømo Fresvig
Fagleder m/personalansvar
74 17 70 67
Vegar Wold
Fagleder m/personalansvar
74 17 72 36
Bjørnar Austvik
Avdelingsleder for musikk/dans
74 17 70 16 98 64 93 46
Anne Grete Brevik
Avdelingsleder studiespesialisering
74 17 69 89
Pål-Anders Brønstad
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 81
Frank Fuglem
Fagleder m/personalansvar
74 17 70 41
Ole Morten Hammer
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 78
Terje Olav Harnes
Avdelingsleder studiespesialisering realfag
74 17 72 18
Kaare Magnus Kalvik
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 05
Ragnhild Irene Moe
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 87
Sist oppdatert 27.06.2018