Skolens ledelse

Rektor: Arild Ofstad
Assisterende rektor: Berit Selbæk

Administrasjonsleder: Magne Farstad
Kvalitetsleder: Hilde Rømo Fresvig 
Studieleder: Vegar Wold
Fagleder: Kaare Kalvik

Avdelingsleder for musikk og dans, medier og kommunikasjon:
Bjørnar Austvik

Avdelingsleder for studiespesialsiering (språk, samfunnsfag, økonomi), kroppsøving, påbyggingsår:
Anne Grete Brevik

Avdelingsleder for alternativ opplæring, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel:
Ole Morten Hammer

Avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk. elektrofag, teknikk og industriell produksjon: 
Rune Hanger

Avdelingsleder for studiespesialisering (realfag) og voksenopplæring
Terje Olav Harnes

Avdelingsleder for anleggsteknikk, transport og logistikk, yrkessjåfør (Skolested Sutterøy):
Ragnhild Irene Moe

Kontaktinformasjon:

Sist oppdatert 23.04.2021