Skolens ledelse

Rektor: Odd-Inge Strandheim

Assisterende rektor: Berit Selbæk

Administrasjonsleder: Magne Farstad

Kvalitetsleder: Hilde Rømo Fresvig 

Studieleder: Vegar Wold

Avdelingsledere:

  • Bjørnar Austvik - musikk, dans 

  • Anne Grete Brevik - studiespesialisering, spåk, samfunnsfag, økonomifag, kroppsøving 

  • Pål-Anders Brønstad - design og håndverk, medier og kommunikasjon

  • Asgeir Finserås - Stjørdal fagskole 
  • Frank Fuglem - bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon 
  • Ole Morten Hammer -  alternativ opplæring, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel 

  • Terje Olav Harnes - studiespesialisering, realfag, forskerlinje 

  • Kaare Kalvik - bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon 

  • Ragnhild Moe - anleggsteknikk, transport og logistikk, yrkessjåfør (Skolested Sutterøy)Kontaktinformasjon:

Odd-Inge Strandheim
Rektor
74 17 71 76
Berit Selbæk
Assisterende rektor
74 17 70 09
Magne Jostein Farstad
Adm.leder
74 17 71 47
Hilde Rømo Fresvig
Kvalitetsleder
74 17 70 67 95 22 74 60
Vegar Wold
Studieleder
74 17 72 36
Bjørnar Austvik
Avdelingsleder for musikk/dans
74 17 70 16 98 64 93 46
Anne Grete Brevik
Avdelingsleder studiespesialisering
74 17 69 89
Pål-Anders Brønstad
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 81
Frank Fuglem
Fagleder m/personalansvar
74 17 70 41
Ole Morten Hammer
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 78
Terje Olav Harnes
Avdelingsleder studiespesialisering realfag, Ansvarlig for voksenopplæringen
74 17 72 18 97 17 46 33
Kaare Magnus Kalvik
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 05
Ragnhild Irene Moe
Fagleder m/personalansvar
74 17 71 87
Sist oppdatert 27.06.2018