Stipend og lån

Elev
Foto: Fra Lånekassen

Informasjon om lån og stipend

Alle kan få utstyrsstipend, men du må søke. Du skal ikke betale tilbake stipendet. Du kan få inntil 4603,- for et helt år.

Lånekassen - søk utstyrsstipend

Du kan også søke om lån og andre typer stipend hos Lånekassen.

Sist oppdatert 13.02.2023