Frister og tiltak fra Lånekassen som følge av koronasituasjonen

030420_Facebookpost fra Lånekassen_Alle får utbetalt støtten for vårsemesteret i april3 (3).jpg

Frist for å søke lån og stipend for 2020-2021 har gått ut.

Gjelder spesielt voksenopplæring

På grunn av tekniske utfordringer i forbindelse med den nye tilbudsstrukturen i videregående skole, kan ikke elever som skal ta voksenopplæring søke om lån og stipend for studieåret 2020-2021 enda.

Elevene vil på nåværende tidspunkt ikke finne utdanninger for voksenopplæring i søknaden for kommende studieår. Vi håper at elevene skal kunne søke om lån og stipend til voksenopplæring i løpet av juni måned.

Regjeringen har lagt frem tre forslag til tiltak gjennom Lånekassen

Mange studenter og elever har mistet inntekt fra deltidsjobber som følge av koronasituasjonen. Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

  • Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten for semesteret i april
  • Fristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret 2020 ble utvidet til 15. april
  • Studenter som har mistet inntekt kan søke om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. Søknaden åpner i mai.

Du kan lese mer om det på nettsiden til Lånekassen:

Lånekassen - tiltak korona

Sist oppdatert 27.04.2020