Dysleksivennlig skole

dysleksi_3.jpg
Foto: Ole Vig vgs

Ole Vig videregående skole var en av de første videregående skolene i Norge som ble dysleksivennlig. Dysleksi Norge sertifiserte skolen i august 2011.

Hva betyr det å være en dysleksivennlig skole?

Skolen har:

  • et inkluderende og aksepterende læringsmiljø
  • gode systemer og kompetanse på å identifisere elever med vansker
  • rutiner for å kartlegge og registrere elevenes leseferdigheter systematisk
  • planer og tiltak for å tilrettelegge læringsarbeidet for elever med lese- og skrivevansker
  • opplæring i bruk av ulike hjelpemidler
  • fokus på mulighetene som IKT gir i skolehverdagen
  • en etablert kultur for kompetanseheving og nytenking blant ansatte

Kontaktperson dysleksivennlig skole:
Leder av elevtjenesten

Du finner mer informasjon på Dysleksi Norges nettsider 

Logo dysleksivennlig skole

Sist oppdatert 24.05.2022